Video Instructie

Als je een voorkeur hebt voor een videoinstructie, bekijk deze video die je door de Wiki-instructies leidt die hieronder staan beschreven, van aanschaf tot installatie: ProfitTrailer - Getting Started. A Complete PT Purchase and Setup Guide


Beknopte Instructie

Download de laatste release van ProfitTrailer.zip en pak de zip-file uit

Check de wiki voor uitleg over alle instellingen en mogelijkheden die beschikbaar zijn binnen de bot

 • Start - Dit zijn de configuratie en instellingen die je moet aanpassen.

LET OP!

Profit Trailer beveelt niet aan om 'instellingen' aan te kopen om je bot te runnen. Er zijn geen magische instellingen en het blindelings gebruiken van instellingen van iemand anders kan potentieel je geld in gevaar brengen.


Gedetailleerde Instructie

Allereerst: spendeer wat tijd in the Discord Support Group alvorens je koopt

 • Kom hier eerst en stel wat vragen. Maak kennis met enkele support mensen/resellers. Dit is de link : PT Discord Support Group

1. Download JAVA en ProfitTrailer op je computer.

 • Zorg ervoor dat Java 8 is geïnstalleerd op je computer. (Java 9 werkt niet!)
 • Download de laatste ProfitTrailer.zip versie
 • Pak het bestand uit sla het op in een folder. De locatie maakt niet uit. We raden wel aan om het pad naar de zo kort mogelijk te houden. Extreem lange paden kunnen voor problemen zorgen.
 • MAC Gebruikers:

2. Creëer een account op een Exchange en verkrijg je API keys.

Creëer een account binnen een van de drie ondersteunde exchanges: Binance, Bittrex of Poloniex. (Binance is momenteel het eenvoudigst om een account bij te krijgen).

 • Creëer and verifieer je account en schakel 2FA beveiliging in.
 • Ga naar Instellingen / API keys.
 • Maak TWEE API keys aan waarbij alle opties zijn aangevinkt behalve “withdraw”. Beide hebben een eigen secret key. BELANGRIJK: maak een kopie van je secret keys, deze zullen niet meer zichbaar zijn na het vernieuwen van de pagina.

3. Koop en activeer een ProfitTrailer Licentie.

 • Gebruik een link van een reseller. Ga naar Resellers en klik op een link van een reseller. Wanneer een reseller jou geholpen heeft binnen een support kanaal geef je hiermee de ondersteunende reseller een beloning.
 • Een andere mogelijkheid om de licentie te kopen: Koop Licentie
 • Doorloop het online betalingsproces.
  • Een opmerking over transactietoeslagen : In een aantal gevallen wordt er een transactietoeslag berekend over de betaling die wordt uitgevoerd. Echter dikwijls wordt deze (bijvoorbeeld Coinbase) afgetrokken van het bedrag in plaats van toegevoegd.
  • De meeste wallets berekenen de toeslag voor je. Als je deze kosten niet kan bepalen gebruik dan hiervoor de volgende link: https://coinb.in/#fees
 • Tijdens het afronden van de bestelling wordt er gevraagd naar de standaard API key. Vul hier je eerste aangemaakte API key in. (Niet je secret key – geef deze nooit weg!). De andere key wordt gebruikt tijdens stap 4.
 • Het afronden van de bestelling kan enkele minuten tot enkele uren duren (afhankelijk van BTC betaling, dit kan soms even duren). Je krijgt vervolgens een bevestigigingsmail van ProfitTrailer met een licentie erin. Sla deze ergens op, deze heb je nodig in stap 4.
 • Mails van ProfitTrailer zijn afkomstig van @profittrailer.com domein (no-reply@profittrailer.com).

4. Registreer je software met ProfitTrailerAssistantBot

Notitie: Deze stap kun je overslaan wanneer je de API key van de Exchange hebt ingevoerd tijdens het aankopen van ProfitTrailer. Wanneer je in de bot een foutmelding krijgt INVALID LICENSE dien je onderstaande stappen alsnog te doorlopen om je API key opnieuw te registreren.

Je MOET je PT licentie activeren met de eerste API key die je in stap 2 hebt aangemaakt om te kunnen werken met de bot. Als je dit niet doet krijg je een INVALID LICENSE foutmelding.

Volg de stappen die in details staan beschreven in de Meest Gesteld Vragen Registreer Nieuwe API Keys. Vervolgens kun je onderstaande stappen uitvoeren.


5. Update ProfitTrailer Instellingen.

 • Ga naar de map waar de profittrailer bestanden in staan
 • Open het application.properties bestand in een text editor. Windows gebruikers kunnen notepad++ gebruiken (niet Notepad, deze voegt verkeerde karakters toe), voor Mac gebruikers raden we Brackets aan. (Brackets is hier gratis te downloaden: Brackets). Linus gebruikers weten wel wat ze moeten gebruiken. Elke editor werkt, ook vi.
 • Update de volgende instellingen:
trading.exchange = THE EXCHANGE DIE JE GEBRUIKT bijv.: BITTREX 
default_apiKey = DE EERSTE API KEY DIE JE HEBT GEMAAKT
default_apiSecret = DE EERSTE SECRET KEY DIE JE HEBT GEMAAKT
trading_apiKey = DE TWEEDE API KEY DIE JE HEBT GEMAAKT
trading_apiSecret = DE TWEEDE SECRET KEY DIE JE HEBT GEMAAKT
 • Sla het bestand op
 • Open nu het pairs.properties bestand in je text editor
 • Update de volgende settings:
  • Waarschuwing: WANNEER JE DEZE INSTELLINGEN VERANDERD GAAT DE BOT DIRECT TRADEN MET DE MUNTEN DIE JE AL HEBT.
  • om te voorkomen dat deze worden verkocht, verplaatst deze buiten je account, koppel een hoge sell order of gebruik deze instellingen.
ALL_trading_enabled = true
 • Klik op Save
 • Nu is het mogelijk de bot te gebruiken met standaard instellingen BELANGRIJK: Lees de wiki, hoe beter je de instellingen begrijpt, hoe beter je de bot zelf kan instellen!
 • Test Mode Als alternatief kun je test mode inschakelen (zet deze op “true”) voordat je gaat traden. Deze instelling vind je in je configuration.properties bestand:
testMode = true

Gebruik de test mode om nieuwe instellingen te testen zonder dat je hiermee coins gaat kopen/verkopen. Alle aankoop-/verkooporders worden gelogd in de console in plaats van het daadwerkelijk versturen naar de Exchange.


6. Start je Bot

 • Zodra je een email ontvangt waarin staat dat je licentie is geactiveerd kun je de bot opstarten.
 • Als je werkt met Windows kun je simpelweg de bot opstarten met een dubbele klik op het cmd bestand in je ProfitTrailer map (Run-ProfitTrailer.cmd).
 • Als je gebruik maakt van een Mac dan moet je de bot opstarten via een andere manier:
 • Zoek eerst uit wat het volledige “pad” is naar je ProfitTrailer map. Het ziet er ongeveer zo uit:
Users/john/Documents/ProfitTrailer
 • Ga nu naar: Finder/applications/utilities/terminal
 • Zodra je de terminal hebt open staan, moet je het volgende erin plakken:
cd Users/john/Documents/ProfitTrailer *vervang dit voor je eigen "pad"
java -jar ProfitTrailer.jar -XX:+UseConcMarkSweepGC -Xmx256m -Xms256m
 • Wacht totdat de bot helemaal is opgestart. Je kunt zien dat hij bezig is met het opstarten in de terminal.
 • Hier kom je terecht op je dashboard waar je de bot kunt monitoren.
 • nl/instructions.txt
 • Last modified: 13 months ago
 • by t1m3c