Deze instellingen gaan over het aankoop- en verkoopgedrag van de bot voor de coins. Het bevat ook “trigger” instellingen om controle te geven over risico's gedurende een instabiele markt.


Video instructie over Pairs

NIEUW: Dit is een gedetailleerde instructie over het Pairs bestand, welke onderstaande handelingen volgt. @RF Radio (~ 29 Minutes / Engels).

Gebruik deze om te snappen hoe je controle krijgt over de Pairs instellingen en koop- en verkoopstrategieën.


Instellingen

De Flow van de Coins in de Bot

Wanneer een coin in de gaten wordt gehouden door de bot door buy instellingen, dan zal deze worden getoond in de Possible Buy Log in de web interface. Wanneer de coin gekocht wordt, zal deze in je Pairs log komen. Wanneer je DCA gebruikt, zal deze in je DCA log komen. Wanneer de coin verkocht worden, dan zal deze in je Sales log komen. Wanneer je handmatig een buy limit of sell limit plaatst op de exchange zal deze in je Pending log komen.

Klik op de instelling om hier direct naartoe te springen.


Meest belangrijke instellingen

 MARKET = BTC 

Geef aan welke markt je gebruikt voor het traden (BTC, ETH, XMR, BNB or USDT)
Note : XMR is alleen beschikbaar voor Poloniex. BNB alleen voor Binance


ALL_enabled_pairs = ALL

OR

ALL_enabled_pairs = BTC-NEO, BTC-ADA <-- FOR BITTREX
ALL_enabled_pairs = BTC_NEO, BTC_ADA <-- FOR POLONIEX
ALL_enabled_pairs = NEOBTC, ADABTC <-- FOR BINANCE

Gebruik deze om aan te geven welke PAIRS de bot moet gebruiken voor trading. Plaats alle pairs hier gescheiden door een komma of gebruik ALL wanneer je in alle pairs wilt traden.


ALL_trading_enabled = true

Toegestane waardes zijn “true” of “false”

Inschakelen van traden (kopen, verkopen en andere) door het gebruik van reeds bepaalde strategieën. wanneer trading_enabled = false is zullen alle pairs worden getoond als zijnde WATCHMODE.

COIN-PAIR ENABLED: Deze instelling werkt ook een enkele coin. Zie hier voor meer informatie.


ALL_panic_sell_enabled = false

Toegestane waardes zijn “true” of “false”

Zet deze op “true” om alle coins DIRECT te verkopen voor de huidige market prijs. Het doet precies wat er staat, door *NU* te verkopen. Voorzichtig met deze

COIN-PAIR ENABLED: Deze instelling werkt ook een enkele coin. Zie hier voor meer informatie.


ALL_sell_only_mode = false

Toegestane waardes zijn “true” of “false”

Schakelt Sell Only Mode (SOM) in voor alle coins. Nieuwe aankopen worden niet geaccepteerd. Opmerking: Wanneer deze waarde op true staat zal de bot nog altijd de pairs verkopen in je Pairs en DCA log.

COIN-PAIR ENABLED: Deze instelling werkt ook een enkele coin. Zie hier voor meer informatie.


ALL_DCA_enabled = false

OF

ALL_DCA_enabled = true

OF

ALL_DCA_enabled = -5

Correcte waardes: true, false, of een decimale waarde minder of gelijk aan 0. In bovenstaand voorbeeld, -5 is -5%, dus de coins zal pas naar DCA gaan wanneer hij onder de -5% gaat zitten.

Door deze waarde op true of een negatieve waarde te geven zal DCA voor alle pairs met een balans ingeschakeld worden. Hij gebruikt hiervoor de strategie die in de DCA.properties bepaald is.

DCA wordt ingeschakeld wanner de waarde (% winst van de average bought cost) van een coins daalt onder de opgegeven waarde. Wanneer de coin ge-DCA'd wordt zal deze niet meer terug gaan naar de Pairs log.

COIN-PAIR ENABLED: Deze instelling werkt ook een enkele coin. Zie hier voor meer informatie.Top


Koopinstellingen


ALL_buy_strategy = LOWBB

Correcte waardes: GAIN, LOWBB, HIGHBB, EMAGAIN, EMASPREAD, EMACROSS, SMAGAIN, SMASPREAD, SMACROSS, LOSS (Zie de Koop- en Verkoopstrategieën voor meer info over deze specifieke instelling.)

De standaard strategie om coins aan te kopen.

COIN-PAIR ENABLED: Deze instelling werkt ook een enkele coin. Zie hier voor meer informatie.


ALL_buy_value = 0

Correcte waardes: een decimaal nummer.

De standaard strategie koopwaarde, wat betekent dat er een koop wordt getriggered bij het bereiken van deze waarde. Bijvoorbeeld, voor LOWBB wanneer je 0 (dus 0%) instelt dan zal er een signaal worden afgegeven wanneer de prijs van de coin gelijk of lager is dan de LOWBB lijn. Als deze waarde op -5 (-5%) staat, dan wordt dit signaal pas afgegeven waneer de prijs 5% onder de LOWBB lijn is.

Onthoud dat dit alleen het koop-signaal is wanneer je trailing gebruikt. Trailing zal de prijs verder naar beneden volgen waardoor hij niet direct koopt. Deze ALL_trailing_buy beneden.

Zie de Koop- en Verkoopstrategieën voor meer info over deze specifieke instelling.

COIN-PAIR ENABLED: Deze instelling werkt ook een enkele coin. Zie hier voor meer informatie.


ALL_buy_value_limit = 0

Correcte waardes: positief of negatief decimaal nummer

Gebruikt in EMA/SMA SPREAD en CROSS strategieën. Deze waarde limiteert het bereik van de koop.

OPMERKING: Wanner ALL_buy_value positief is dan kan ALL_buy_value_limit alleen maar een hogere positieve waarde zijn. Wanneer ALL_buy_value negatie is, dan kan de ALL_buy_value_limit alleen maar een lagere negatieve waarde zijn.

Voorbeeld: EMASPREAD ALL_buy_value = -2, ALL_buy_value_limit = -5
De bot zal alleen maar kopen wanneer de spread tussen de -2% en de -5% is

OPMERKING: Trailing werkt niet voorbij het limiet

COIN-PAIR ENABLED: Deze instelling werkt ook een enkele coin. Zie hier voor meer informatie.


ALL_max_cost = 0.0012

Correcte waarde: Decimale waarde gelijk aan of groter dan de laagste trading limiet van de exchange.

De hoeveelheid in de huidige “base currencies” (BTC, ETH, XRM, BNB of USDT) we gebruiken om een pair te kopen. Deze hoeveelheid wordt gebruikt bij IEDERE aankoop. Wanneer de hoeveelheid niet beschikbaar is, zal de bot niet kopen.

MINIMALE WAARDES: De minimale ALL_max_cost voor elke exchange zie je hieronder:

Binance:
BTC = 0.0012 (Variable afhankelijk van coin)
ETH = 0.011
BNB = 1
USDT = 1

Bittrex:
BTC = 0.0011
ETH = 0.00075
USDT = 3.75

Poloniex:
BTC = 0.0011
ETH = 0.0075
XMR = 0.00025
USDT = 1.25

COIN-PAIR ENABLED: Deze instelling werkt ook een enkele coin. Zie hier voor meer informatie.


ALL_max_cost_percentage = 2

Correcte waarde: Decimale waarde groter of gelijk aan 0.

Geeft aan hoeveel % van de Total Current Value (TCV) wordt gebruikte voor de koop.

De instelling werkt alleen als ALL_max_cost = 0 is ingesteld. Dit is handig wanneer je balans vaak wijzigt en je wilt een minimale balans.

COIN-PAIR ENABLED: Deze instelling werkt ook een enkele coin. Zie hier voor meer informatie.


ALL_trailing_buy = 0.3

Correcte Waarde: Decimale waarde gelijk aan of groter dan 0.

Deze werkt exact hetzelfde als Trailing profit maar dan omgekeerd. De buy trigger zal steeds verder naar beneden gaan. Het probeert ervoor te zorgen dat de koop op het laagste punt wordt uitgevoerd.

OPMERKING: Trailing werkt niet met HIGHBB

COIN-PAIR ENABLED: Deze instelling werkt ook een enkele coin. Zie hier voor meer informatie.


ALL_hidden_pairs = BTC-ETH, BTC-LTC
BTC-ETH_trading_enabled =  false 
BTC-LTC_trading_enabled =  false

OPMERKING: De instelling wordt gebruikt in versie 1.2.6.1 of later

Wanneer je bepaalde coins wilt verbergen in de bot, dan gebruik je de “hidden” instellingen. Het traden in deze pairs MOET uitgeschakeld zijn zoals hierboven staat beschreven.

OPMERKING: Verander de BTC-XXX volgens het format dat door de exchange gehandhaafd wordt. (BTC-XXX is voor Bittrex, BTC_XXX is voor Poloniex, en XXXBTC is voor Binance)Top


POSSIBLE BUY LOG Instellingen

Deze instellingen beïnvloeden de hoeveelheid coins die de bot gebruikt als potentiële kandidaat (en worden hierdoor geplaatst in de Possible Buy Log geplaatste binnen de web interface). Voor een complete discussie van settings die de PBL beïnvloeden, zie de FAQ sectie.

ALL_max_trading_pairs = 0

Correcte waardes: Integer groter of gelijk aan 0.

Maximaal aantal pairs dat de bot toegestaan is om te houden op hetzelfde moment.

Wordt berekend door alle coins bij elkaar op te tellen die je Pairs Log en DCA log staan. Wanneer het maximale bereikt is zal de bot geen nieuwe pairs meer kopen. DCA is nog altijd toegestaan.

Zet deze op 0 om ongelimiteerd pairs te hebben.


ALL_min_buy_price = 0.00000500

Correcte waarde: Decimal waarde gelijk aan of groter dan 0.

Deze gebruik je om coins met een lage waarde (bijvoorbeeld DOGE of andere) te negeren. Wanneer je dus coins beneden een bepaalde waarde niet wilt kopen gebruik je deze instelling.

COIN-PAIR ENABLED: Deze instelling werkt ook een enkele coin. Zie hier voor meer informatie.


ALL_max_buy_spread = 2

Correcte waarde: Decimal waarde gelijk aan of groter dan 0.

Maximale verschil in % tussen de laagste vraagprijs en de hoogste biedprijs. Wanneer de spread te groot is zal er waarschijnlijk een coin pump/dump zijn geweest en hierdoor koop je te hoog. 2 is een beetje conservatief, 1 meer, 3 is meer agressief.

COIN-PAIR ENABLED: Deze instelling werkt ook een enkele coin. Zie hier voor meer informatie.


ALL_min_buy_volume = 500

Correcte waarde: Decimal waarde gelijk aan of groter dan 0..

Vertel de bot dat hij alleen coins mag kopen met een minimaal volume dat je aangeeft. Volume wordt gemeten in je basis eenheid (BTC, ETH, etc). Wanneer je trade in BTC, 500 = 500 BTC de laatste 24 uur. Wanneer USDT, 500 = $500. Dus waarschijnlijk zal je de waarde moeten verhogen bij USDT.

Het is meer riskant om te handelen in een coin met een laag volume aangezien het moeilijker is om deze snel te verkopen. Er zijn tenslotte minder mensen die hierin traden.

COIN-PAIR ENABLED: Deze instelling werkt ook een enkele coin. Zie hier voor meer informatie.


ALL_min_buy_balance = 0.5

Correcte waarde: Decimal waarde gelijk aan of groter dan 0.

Vertel de bot dat hij alleen coins mag kopen wanneer je balans boven de aangegeven waarde is. In dit voorbeeld, wanneer je trade in BT zal de bot minstens 0.5BTC in je balans laten.

Opmerking: Deze waarde dien je ook in de DCA.properties in te stellen om ervoor de zorgen dat je altijd een specifieke balans overhoud.


ALL_min_buy_balance_percentage = 60

Correcte waarde: Decimal waarde gelijk aan of groter dan 0.

Vertel dat bot dat hij alleen coins mag kopen wanneer de aankoop er niet voor zorgt je balans beneden het aangeven percentage van je TCV (Total Current Value) komt.

Voorbeeld. Om altijd 60% beschikbaar te houden zet je de waarde op 60 (Deze zorgt ervoor dat je 40% buiten de DCA om uitgeeft).

Deze instelling werkt alleen wanneer ALL_min_buy_balance = 0 is ingesteld.

Opmerking: Deze waarde dien je ook in de DCA.properties in te stellen om ervoor de zorgen dat je altijd een specifieke balans overhoud.

COIN-PAIR ENABLED: Deze instelling werkt ook een enkele coin. Zie hier voor meer informatie.


ALL_buy_available_volume_trigger = 150

Correcte waarde: Decimal waarde gelijk aan of groter dan 0.

Staat initiële aankopen toe wanneer er genoeg volume in het order book is om de order in te vullen. Dit helpt tegen gedeeltelijke aankopen.

100 betekent dat er altijd minimaal 100% van de hoeveelheid die je wilt kopen beschikbaar is in het orderbook. 150 betekent 150% moet beschikbaar zijn van de hoeveelheid die je wilt kopen. Dus als je 5 coins nodig hebt met prijs A, op 150, de orderbook moet dan minstens 7,5 coins beschikbaar hebben met prijs A of lager om de aankoop toe te staan.

COIN-PAIR ENABLED: Deze instelling werkt ook een enkele coin. Zie hier voor meer informatie.Top


Verkoopinstellingen

ALL_sell_strategy = GAIN

Correcte waarde: GAIN, HIGHBB.

De strategie om te verkopen. De GAIN strategie berekend de winst % over de average bought price (gemiddelde koopprijs), deze wordt gezet bij ALL_sell_value, daar kijkt PT ook naar wanneer de bot wilt verkopen. HIGHBB zal verkopen wanneer prijs bij de HIGHBB lijn komt.

COIN-PAIR ENABLED: Deze instelling werkt ook een enkele coin. Zie hier voor meer informatie.


ALL_sell_value = 1

Correcte waarde: een decimaal nummer (mag positief of negatief)

De verkoop waarde. Deze waarde triggert een verkoop van de coin (let op dat dit ook afhankelijk is van trailing).

Voor GAIN:
Correcte waarde: Decimaal nummer groter of gelijk aan 0.

Bij GAIN wordt er gekeken naar de winst (in %) t.o.v. de koopprijs.

Voor HIGHBB:
Correcte waarde: van -100 tot 100. Standaard is 0. Lager is agressiever dan hoog.

Dit is het percentage t.o.v. de HIGHBB lijn. 0 is gelijk aan de HIGHBB lijn. 50 is 50% tussen de HIGH en LOW BB lijn, of de middenlijn. 100 is de LOWBB lijn, of 100% van de HIGH BB lijn. -10 is 10% BOVEN de HIGHBB lijn.

COIN-PAIR ENABLED: Deze instelling werkt ook een enkele coin. Zie hier voor meer informatie.


ALL_min_profit = 1

Correcte waarde: Decimaal nummer groter dan of gelijk aan 0.

Gebruik deze waarde om te garanderen dat je een minimale winst maakt wanneer je HIGHBB als verkoopstrategie gebruikt.

NOTE: Deze werkt niet bij GAIN.


ALL_trailing_profit = 0.5

Correcte waarde: Decimaal nummer groter dan of gelijk aan 0.

Wordt gebruikt bij GAIN strategie om de maximale winst eruit proberen te halen.

In het kort, deze volgt (trailt) de winst om nog meer winst proberen te krijgen. Meer details over hoe trailing werkt, zie hoe werkt trailing.

NOTE: Trailing werkt niet bij HIGHBB COIN-PAIR ENABLED: Deze instelling werkt ook een enkele coin. Zie hier voor meer informatie.Top


TRIGGERS

Triggers worden gebruikt om controle te krijgen over de risico's van de bot. Stel deze voorzichtig in om controle te krijgen over het aankoopgedrag van de bot. Wanneer de markt instabiel is, wordt dit vaak wordt veroorzaakt door BTC die op en neer gaat. Wanneer dit het geval is zullen triggers je helpen bij het inschakelen van “Sell Only Mode” (SOM).


ALL_btc_price_drop_trigger = 4

Correcte waarde: Decimaal nummer gelijk aan of groter dan 0.

Schakelt SOM in wanneer de prijs van BTC daalt met x% (kijkt naar 24u prijs).

Je krijgt een telegram bericht wanneer dit gebeurd.


ALL_btc_price_drop_recover_trigger = 1

Correcte waarde: Decimaal nummer gelijk aan of groter dan 0.

Schakelt SOM uit wanneer deze was geactiveerd door een daling in de prijs van BTC en deze weer herstelt naar x% (kijkt naar 24u prijs).

Je krijgt een telegram bericht wanneer dit gebeurd.


ALL_btc_price_rise_trigger = 5

Correcte waarde: Decimaal nummer gelijk aan of groter dan 0.

Schakelt SOM in wanneer de BTC prijs stijgt met x% (kijkt naar 24u prijs).

Je krijgt een telegram bericht wanneer dit gebeurd.


ALL_btc_price_rise_recover_trigger = 2

Correcte waarde: Decimaal nummer gelijk aan of groter dan 0.

Schakelt SOM uit wanneer deze was geactiveerd door een stijging in de prijs van BTC en deze weer herstelt naar x% (kijkt naar 24u prijs).

Je krijgt een telegram bericht wanneer dit gebeurd.


ALL_consecutive_buy_trigger = 5

Valid Values: Decimal values greater or equal to 0

Schakelt SOM in wanneer er x achtereenvolgende aankopen zijn geweest, zonder dat er een verkoop tussen is geweest (waarschijnlijk door daling in markt). Helpt tegen instabiele markt.

Je krijgt een telegram bericht wanneer dit gebeurd.


ALL_consecutive_sell_trigger = 3

Correcte waarde: Decimaal nummer gelijk aan of groter dan 0.

Schakelt SOM uit wanneer we x achtereenvolgende verkopen hebben gehad zonder een aankoop ertussen (markt hersteld weer).

Je krijgt een telegram bericht wanneer dit gebeurd.


ALL_pending_order_wait_time = 360

Correcte waarde: Integer gelijk aan of groter dan 0

Wanneer x tijd in minuten voorbij is gegaan sinds dat de mun is gekocht, maak dan een pending order aan voor dit Pair. Zet deze waarde op 0 om dit uit te schakelen.

Dit schakelt weer in dat de bot dit Pair weer gaat kopen. Daarom, wanneer je wilt dat de bot dit pair weer gaat kopen, ondanks het feit dat je deze al helpt met verlies, dan zet deze parameter dan op een waarde, bijvoorbeeld 1 of 2 dagen(2880 minuten = 48 uur). De bot plaatst een verkooporder op basis van de sell_value (voor GAIN) of min_profit (voor HIGHBB) en plaatst de Pair in je “Pending Log”.

Op dat moment zal de bot weer nieuwe pairs kopen o.b.v. de Pairs Log koopstrategie en rapporteert de Profit % en Comb Profit % in de Pending Log.

Note: Coins die worden verkocht in de pending log worden niet gerapporteerd in de sales log.


ALL_combined_cancel_pending_trigger = 0

Correcte waarde: Decimaal nummer gelijk aan of groter dan 0.

Annuleert pending order van een specifieke coin als de gemiddelde winst (avg profit) een specifieke waarde bereikt.


ALL_stop_loss_trigger = -10

Stel deze waarde in om een 'stop loss order' te triggeren.

Wanneer de waarde van een coin daalt onder de stop loss trigger, dan zal deze automatisch verkocht worden, dus met verlies. Gebruikt deze voorzichtig. Onderzoek Stop Loss goed voordat je hem gebruikt.

NOTE: stop loss positive values are automatically converted to negative value

COIN-PAIR ENABLED: Deze instelling werkt ook een enkele coin. Zie hier voor meer informatie.


ALL_stop_loss_timeout = 5

Correcte waarde: Integer gelijk aan of groter dan 0.

Stelt de hoeveelheid minuten in dat de bot de coin niet mag kopen nadat deze is verkocht door een stop loss trigger.

COIN-PAIR ENABLED: Deze instelling werkt ook een enkele coin. Zie hier voor meer informatie.


ALL_rebuy_timeout = 5

Correcte waarde: Integer gelijk aan of groter dan 0.

Stelt de hoeveelheid minuten in dat de bot de coin niet mag kopen nadat deze verkocht is. Voorbeeld: We hebben net ETH verkocht, dus ETH mag niet meer gekocht worden gedurende x minuten.

COIN-PAIR ENABLED: Deze instelling werkt ook een enkele coin. Zie hier voor meer informatie.Top


COIN SPECIFIEKE INSTELLINGEN

Het PAIR.Properties bestand is de locatie voor alle coin specifieke instellingen. Hier zijn wat voorbeelden van hoe je deze kan gebruiken. Instellingen die geschikt zijn voor coin specfieke pairs worden hierboven aangemerkt als: COIN-PAIR ENABLED

Gedetailleerde uitleg is verhuisd naar FAQs.


BTC_SYS_DCA_enabled = false

In- of uitschakelen van DCA voor een specifieke Pair
Wanneer ALL_DCA_enabled op true staat zal deze DCA uitschakelen voor deze specifieke coin.


BTC_SC_trading_enabled = false

In- of uitschakelen van het traden van een specifieke coin. Wanneer ALL_trading_enabled op true staat zal deze instelling trading uitschakelen voor de specifieke coin.


BTC_SC_sell_value = 0.6

Zie ALL_sell_value voor verdere uitleg. In dit geval zal SC verkopen wanneer de winst boven de 0.6% t.o.v. van de koopprijs is. Dit is dus de verkoopwaarde van de specifieke coin in percentage. Dit zal de ALL_sell_value overschrijven voor die specifieke coin,

Coin instellingen hebben altijd voorrang op “ALL_” instellingen.Top


  • nl/pairs.properties.txt
  • Last modified: 12 months ago
  • by lendo