Các thay đổi đối với tệp này sẽ yêu cầu bạn phải khởi động lại bot..

Nhấp vào đây để cài đặt Phiên bản 1

Nhấn vào đây để xem giải thích của từng tham số.

license = your ProfitTrailer license
server.port = 8081
server.api_token =

server.sitename = My BTC Bot
trading.exchange = BINANCE
trading.log_history = 8

server.timezone_offset = +00:00
server.language = engb
server.skin = dark
server.currency = USD

server.disable_password = false
server.disable_config = false
server.disable_online_config = false
server.enable_shutdown = true
server.disable_notification = false
server.disable_browser = false

telegram.bot_token_1 =
telegram.chat_1 =
telegram.disable_notification = false

discord.bot_token_1 =
discord.chat_1 =

default_api_key = The Exchange API key registered with PT Assistant
default_api_secret = The Secret key for the default_api_key
trading_api_key = The second Exchange API key.
trading_api_secret = The Secret for the second API Key

telegram.startup_notification = true
discord.startup_notification = true
telegram.shutdown_notification = true
discord.shutdown_notification = true

server.start_trading_delay = 5

#testmode does paper trading so you will see buy and sell activity.
server.test_mode = true

#timeout in seconds
connection.timeout = 30

#enabling debug mode
logging.level.nl.komtek = DEBUG


Cài đặt chung

license
license = 

Đặt giấy phép ProfitTrailer của bạn tại đây..


server.port
server.port = 8081

Cổng đang được bot sử dụng. Thay đổi giá trị này thành một cái gì đó độc đáo (như 8082, vv) nếu bạn muốn bắt đầu các phiên bản khác của bot trên cùng một máy.

CHú thích:

  1. 8085 được dành riêng cho một số ứng dụng VM và có thể không hoạt động trên một số hệ điều

hành.


trading.exchange
trading.exchange = BITTREX

Sử dụng để đặt trao đổi bạn muốn bot kết nối. Giá trị có thể có (POLONIEX, BITTREX, BINANCE). Phải ở VỐN.


server.sitename
server.sitename = Steves Bittrex Bot

Đặt văn bản duy nhất bạn muốn xuất hiện trong tab trình duyệt (tiêu đề trang web). Điều này cũng được sử dụng trong Thông báo DiscordTelegram Notifications


trading.log_history
trading.log_history = 7

Đặt lịch sử nhật ký bán bao nhiêu ngày để hiển thị trong GUI. Sau khi số ngày đã đặt, lịch sử cũ sẽ bị xóa khỏi bot. Đặt điều này cho đến khi nào bạn muốn giữ lịch sử, và sử dụng các nút Xuất Excel hoặc Văn bản để xuất dữ liệu của bạn nếu bạn muốn giữ nó lâu hơn.

Bot có thể dễ dàng quản lý 28 ngày lịch sử.


server.timezone_offset
server.timezone_offset = +02:00

Đặt múi giờ mong muốn của bạn liên quan đến nơi bạn sống. Quan trọng Định dạng đúng +hh:mm or -hh:mm Xem https://www.timeanddate.com/time/map/ nếu bạn không biết bạn đang sống ở múi giờ nào.

server.disable_password
server.disable_password = false

Đặt thành true để vô hiệu hóa đăng nhập mật khẩu để truy cập vào trang theo dõi của bạn.


server.disable_config
server.disable_config = true

Nếu được đặt thành true, điều này sẽ vô hiệu hóa tùy chọn “Config” trong GUI web.


server.disable_online_config
server.disable_online_config = false

Đặt thành true để cho phép lưu trữ cục bộ các cài đặt thay vì trên cơ sở dữ liệu PT. Cài đặt (không bao gồm application.properties) sẽ vẫn được truyền đến máy chủ PT để mã hóa nhưng sẽ được lưu trữ cục bộ trong tệp có tên là offlineData. Cài đặt vẫn phải được chỉnh sửa bằng cách sử dụng GUI web.


server.enable_shutdown
server.enable_shutdown = true

Bật nút trong GUI để dừng bot một cách an toàn.


server.disable_notification
server.disable_notification = false

Đặt thành true để tắt thông báo GUI (lỗi, thay đổi cấu hình, v.v.).


server.disable_browser
server.disable_browser = false

Đặt thành true để ngăn trình duyệt tự động mở mỗi lần bot bắt đầu.KHÓA API

default_api_key
default_api_secret
default_api_key =
default_api_secret =

Đặt khóa trao đổi API ở đây mà bạn đã đăng ký khi mua (hoặc bằng cách sử dụng Bot Trợ lý PT) và khóa bí mật của nó tại đây.


trading_api_key
trading_api_secret
trading_api_key =
trading_api_secret =

Đặt khóa API trao đổi thứ hai ở đây sẽ được sử dụng để thực hiện tất cả việc mua và bán. Khóa API này KHÔNG cần phải được đăng ký. Sử dụng Khóa API khác để default_api_key.Telegram

See Notification Setup for in depth guidance.


telegram.bot_token_1
telegram.bot_token_1 = mã thông báo bot của bạn

Mã thông báo bot Telegram đầu tiên của bạn.


telegram.chat_1
telegram.chat_1 = ID trò chuyện của bạn

ID trò chuyện đầu tiên của bạn.


telegram.bot_token_2
telegram.bot_token_2 =mã thông báo bot thứ hai của bạn

Mã thông báo bot Telegram thứ hai của bạn nếu bạn muốn gửi thông báo đến bot khác. Bạn có thể sử dụng cùng một mã thông báo như botToken1.


telegram.chat_2
telegram.chat_2 = = ID trò chuyện thứ hai của bạn

ID trò chuyện thứ hai của bạn nếu bạn muốn gửi thông báo đến một cuộc trò chuyện hoặc nhóm khác.


telegram.disable_notification
telegram.disable_notification = false

Đặt thành true để tắt âm thanh trên thông báo điện báo.


telegram.startup_notification
telegram.startup_notification = true

Đặt thành true để thêm thông báo telegram khi khởi động.


telegram.shutdown_notification
telegram.shutdown_notification = true

Đặt thành true để thêm thông báo telegram khi tắt máy. Sẽ không hoạt động để tắt máy đột ngột.Discord

Xem Notification Setup Cài đặt thông báo để biết hướng dẫn chi tiết.


discord.bot_token_1
discord.bot_token_1 = mã thông báo bot của bạn

Mã thông báo bot Discord đầu tiên của bạn.


discord.chat_1
discord.chat_1 = tên kênh

Tên kênh mà bot sẽ đăng thông báo.


discord.bot_token_2
discord.bot_token_2 = mã thông báo bot của bạn

Mã thông báo bot thứ hai của bạn.


discord.chat_2
discord.chat_2 = tên kênh

Tên kênh mà bot thứ hai sẽ đăng thông báo.


discord.startup_notification
discord.startup_notification = true

Đặt thành true để thêm thông báo bất hòa khi khởi động.


discord.shutdown_notification
discord.shutdown_notification = true

Đặt thành true để thêm thông báo bất hòa khi tắt máy. Sẽ không hoạt động để tắt máy đột ngột.Sự lựa chọn khác

server.start_trading_delay
server.start_trading_delay = 5

Sự chậm trễ bắt đầu ngăn chặn bot từ giao dịch cho số phút thiết lập sau khi khởi động.

Tham số này được thiết kế để cung cấp cho bạn đủ thời gian để đặt bot trong SOM hoặc vô hiệu hóa giao dịch, hoặc thay đổi chiến lược mua / bán của bạn trước khi nó tiếp tục giao dịch.

Chú thích:

  1. Nhật ký có thể mua sẽ trống

  - Cặp và nhịp tim DCA có thể không xảy ra   - Bạn sẽ không nhìn thấy cổ phần hiện có của mình trên sàn giao dịch.


server.test_mode
server.test_mode = true

Sử dụng chế độ thử nghiệm để thiết lập và kiểm tra cài đặt mới mà không thực sự mua / bán tiền của bạn.

Bot sẽ theo dõi và giao dịch tiền xu trong giao diện điều khiển và GUI như thể đó là giao dịch trực tiếp và doanh thu bán hàng và lợi nhuận / thua lỗ.

Sử dụng url http: localhost: 8081 / settings / test / reset để đặt lại dữ liệu test_mode nếu muốn thử một chiến lược khác chẳng hạn. Khi thay đổi từ chế độ thử nghiệm thành giao dịch trực tiếp, bắt buộc phải khởi động lại. Bạn có thể thấy một số số dư không chính xác trong bot sống của bạn trong một phút hoặc lâu hơn sau khi khởi động lại. Dữ liệu thử nghiệm sẽ tự động xóa chính nó. chú thích: 1. Tiền xu hiện tại của bạn sẽ bị thiếu trong bản thử nghiệm. Các bot bỏ qua chúng trong khi kinh doanh giấy. 2. start_balance cần phải được đặt theo pair.properties. 3. Xóa ProfitTrailerData.json cũng sẽ xóa dữ liệu nhưng cũng phải trả chi phí cho bất kỳ dữ liệu thực nào. 4. Ngay cả khi bạn chạy bot trực tiếp và bot chế độ thử nghiệm cạnh nhau thì kết quả đôi khi sẽ khác nhau. Bot chế độ thử nghiệm sẽ giả định tất cả các nỗ lực mua hoặc bán đã thành công ở nơi như thể nó đã hoạt động, nó có thể đã hết hạn. —- == server.api_token == <file java> server.api_token = </file> Mã thông báo tùy chọn này có thể được sử dụng để cho phép các ứng dụng của bên thứ ba kết nối với BOT của bạn thông qua API tích hợp. Mã thông báo giống như mật khẩu. Định cấu hình bất kỳ chuỗi ký tự và số ngẫu nhiên nào. ví dụ: (kjashd983h2dn9832jdi3d0892h3d) —- == connection.timeout == <file java> connection.timeout = 30 </file> Giá trị hợp lệ: Số nguyên lớn hơn hoặc bằng 30 Sử dụng cài đặt này nếu bạn nhận được quá nhiều lỗi thời gian chờ của Websocket. Độ dài mặc định là 30 giây nhưng bạn có thể tăng điều này nếu cần. —- == server.skin == <file java> server.skin = default </file> Chọn giữa ba skin có thể tối, sáng và mặc định. —- == server.language == <file java> server.language = ENGB </file> Đặt nội địa hóa bạn muốn cho GUI Web. Available Languages: * ENGB = Tiếng Anh với định dạng dữ liệu Châu Âu * ENUS = Tiếng Anh với định dạng ngày của Hoa Kỳ * KO = Tiếng Hàn * CHT = Tiếng Trung Phồn thể * CHS = Tiếng Trung giản thể —- == server.currency == <file java> server.currency = USD </file> Dặt đơn vị tiền tệ mong muốn của bạn cho các giá trị trong GUI Wed được hiển thị trong. Đơn vị tiền tệ có sẵn: * AUD - Đô la Úc * BRL - Brazilian Real * CAD - Đô la Canada * CHF - Franc Thụy Sĩ * CNY - Nhân dan tệ Trung Quốc * CZK - Koruna Séc * DKK - Krone Đan Mạch * EUR - Euro * GBP - Bảng Anh * HKD - Đô la Hồng Kông * HUF - Hungarian Forint * IDR - Indonesian Rupiah * ILS - Israeli Shekel * INR - Rupi Ấn Độ * JPY - Yên Nhật * KRW - Won Hần Quốc * MXN - Mexican Peso * MYR - Malaysian Ringgit * NOK - Krone Na Uy * NZD - Đô la New Zealand * PHP - Philippine Piso * PLN - Zloty của Balan * RUB - Đồng rúp Nga * SEK - Krona Thụy Điển * SGD - Đô la Singapore * THB - Baht Thái * TRY - Lia Thổ Nhĩ Kỳ * USD - Đô la Mĩ * ZAR - Rand Nam Phi —- == logging.level.nl.komtek == <file java> logging.level.nl.komtek = DEBUG </file> Hỗ trợ có thể yêu cầu bạn chạy bot của bạn trong chế độ gỡ lỗi để giúp chúng tôi tìm ra lý do tại sao một số thứ không hoạt động. Bạn có thể chạy nó trong chế độ gỡ lỗi bằng cách sử dụng tham số này. Chạy liên tục ở chế độ DEBUG không được khuyến nghị vì tệp nhật ký rất lớn. WARNING: The log file will contain sensitive information such as your API Keys. If subsequently providing screenshots to support, be sure to censor such information. —- TOP

  • vn/application.properties.txt
  • Last modified: 11 months ago
  • by mightaswell