This is an old revision of the document!


Các lỗi phổ biến

Port 8081 in use - Cổng 8081 đang được sử dụng

Điều này xảy ra vì một số lí do. Nếu đây là lần đầu tiên chạy ProfitTrailer, có ứng dụng khác đang sử dụng cổng 8081. Thay đổiserver.port và thử lại

Nếu bạn đã chạy ProfitTrailer trước đây và đột nhiên nhận được lỗi này, nó có thể là một trong những điều sau

 • Thử truy cập vào http://localhost:8081 trên trình duyệt. Nếu truy cập được, bot đang chạy ngầm. Nhấn vào Stop ProfitTrailer để tắt bot một cách an toàn.
 • Nếu bot không chạy ngầm thì khởi động lại máy tính sẽ giải quyết được

Nếu bạn đang cố gắng để chạy nhiều bot trong một thời điểm, hãy chọn server.port khác với bot đầu tiên.

TOP


Unable to retrieve latest settings null

Một vài người sử dụng đang gặp sự cố với cấu hình của họ.

Thực hiện những điều dưới có thể giúp bạn.

Phần 1:

 1. Đảm bảo bạn đang trong chế độ cấu hình ngoại tuyến. server.disable_online_config = true
 2. Nếu không, hãy ngừng bot, thay đổi server.disable_online_config = false to true và khởi động lại bot.
 3. Dừng bot
 4. Xóa cấu hình ngoại tuyến (offlineData) khỏi thư mục ProfitTrailer.
 5. Khởi động lại bot. ProfitTrailer sẽ yêu cầu bạn tải lại các tệp (file) từ thư mục khởi tạo.
 6. Tạo tên mới không bị trùng lặp, và bắt đầu khởi động.

Phần 2:
Giờ bạn đã lựa chọn một tên mới

 1. Dừng bot
 2. Chuyển sang chế độ cấu hình trực tuyến server.disable_online_config = false
 3. Khởi động bot
 4. Nó sẽ yêu cầu bạn khởi tạo lại vì nó là một tên mới không bị trùng lặp.
 5. Chọn một tên mới không bị trùng lặp

Dừng ở phần 1 nếu bạn chỉ muốn chạy bot ở cấu hình ngoại tuyến.

TOP


Binance Websocket Timeout

Kết nối chậm giữa bot và sàn giao dịch có vấn đề. Ngay cả khi mạng của bạn rất tốt, nó có thể xảy ra và vượt khỏi tầm kiểm soát.

Thời gian chờ đợi mặc định là 30 giây, tuy nhiên nếu bạn vẫn trong thời gian chờ, bạn có thể tăng thời gian chờ này bằng cách sử dụng connection.timeout trong application.properties

TOP


NormalStrategyRunner - API Problems?

Thông báo này chủ yếu xuất hiện trên Bittrex khi có sự gián đoạn trong kết nối giữa bot của bạn và sàn giao dịch. Nếu vấn đề này xuất hiện không thường xuyên có thể bỏ qua nó. Còn khi vấn đề này xuất hiện liên tục, bạn nên khởi động lại bot.

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, kiểm tra xem bot có hoạt động trên máy tính hoặc kết nối mạng (internet) khác không.


Please Set a Gain

GAIN là chiến lược bán bắt buộc. Lí do là ngoài GAIN thì các chiến lược bán khác có thể đúng trong khi coin của bạn vẫn không có lãi. Chiến lược GAIN cho phép bạn đặt mức lợi nhuận tối thiểu cũng phải đúng trong sự kết hợp giữa các chiến lược.

TOP


Press any key to Continue

Thông báo này chỉ xuất hiện khi bot tạm dừng do gặp lỗi. Nhấn một phím bất kì sẽ đóng bot. Trước khi nhấn phím bất kì, bạn nên đọc toàn bộ thông báo được hiển thị trong terminal/cmd để xác định được lỗi bạn đang gặp phải.

TOP


Signature for this request is not valid

Lỗi này thường đứng trước bởi default_apikey hoặc trading_apikey và chỉ ra rằng mã bí mật API key đó không chính xác. Kiểm tra lỗi chính tả trong dòng mã và đảm bảo không có khoảng trống thừa nào ở cuối.

TOP


Both Save Files were Corrupted

Lưu tệp chứa dữ liệu bán hàng và thông tin cấp DCA có thể bị lỗi trong trường hợp khôi phục cài đặt gốc bot. Điều này xảy ra khi khởi động lại máy tính hoặc tắt bot không chính xác.

Thông báo terminal/console sẽ hiển thị khi khởi động thông báo cho bạn sử dụng sao lưu hoặc xóa ProfitTrailerData.json.Ngay lập tức sẽ có tệp sao lưu có tên ProfitTrailerData.json.backup nhưng tệp này cũng có khả năng bị hỏng. Thay vào đó bạn sẽ có thêm 6 tệp sao lưu trong thư mục backup. Đổi tên tệp gần nhất thành ProfitTrailerData.json và di chuyển nó vào thư mục ProfitTrailer chính.Bây giờ hãy thử khởi động lại bot.Dữ liệu bán hàng của bạn cần được bảo tồn một cách an toàn.

TOP


Binance does not support this period

Trong indicators.properties bạn chỉ có thể đặt các khoảng thời gian tồn tại trên sàn giao dịch. Kiểm tra lại sàn giao dịch của bạn hoặc xem Exchanges cho các khoảng thời gian tương thích.

TOP


Windows: Why does my PT Bot freeze in the Command (CMD) Window?

Nếu bạn tình cờ bấm vào cửa sổ terminal, nơi bạn bắt đầu chạy ProfitTrailer bot, bạn có thể tạm dừng bot.

Cửa sổ CMD của bạn đang ở chế độ chỉnh sửa nhanh ( Quick Edit Mode ) tự động chuyển sang chế độ chỉnh sửa khi bạn ấn ( click ) vào màn hình.

Thông thường CMD chỉ vào chế độ chỉnh sửa khi bạn ấn chuột phải trong khu vực màn hình đen và chọn đánh dấu ( chọn Mark ).

Để đổi về chọn bình thường, ấn chuột phải vào thanh tiêu đề của cửa sổ và chọn Properties, trong tab Options và bỏ chọn “Quick Edit Mode”, ấn OK.

Ngoài ra, bạn có thể bấm phím ESC để thoát khỏi chế độ đánh dấu sau khi ấn vào bên trong cửa sổ.

TOP


We were unable to authenticate your license. Check your license and API key

Có nhiều vấn đề gây ra lỗi này , nhưng thông thường là bởi application.properties được thiết lập sai hoặc API key không đúng với API key đăng kí trên ProfitTrailer của bạn. Dưới đây là những nguyên nhân phổ biến nhất:

 1. license = bị thiếu hoặc không chính xác (Cái này không có trong v1, nhưng là bắt buộc đối với v2)
  1. Trong file application.properties , đảm bảo rằng license được thiếu lập cho giấy phép ProfitTrailer cho đúng sàn giao dịch, không phải là API key. (Giấy phép ProfitTrailer của bạn sẽ được gửi qua email cho bạn khi bạn hoàn thành việc mua bot. Chủ đề email “Kích hoạt giấy phép ProfitTrailer!”)
  2. Đảm bảo rằng bạn đang sử dụng đúng giấy phép cho sàn giao dịch mà bạn đang dùng. Nếu bạn mua bot để sử dụng trên nhiều sàn giao dịch, mỗi sàn sẽ có giấy phép ProfitTrailer riêng.
  3. - default_api_key = bị thiếu hoặc không chính xác.
  4. Tên thuộc tính Api Keys đã thay đổi của bot v1, và tên khác với v2 của bot. Đảm bảo tên chính xác cho v2:
 1. v1: Tên thuộc tính cũ (không chính xác):
  • default_apiKey
  • default_apiSecret
  • trading_apiKey
  • trading_apiSecret
 2. v2: New (proper) property names:
  • default_api_key
  • default_api_secret
  • trading_api_key
  • trading_api_secret
 3. Thuộc tính default_api_key = tạo bởi API key không được đăng kí với giấy phép ProfitTrailer.
 4. Trên Discord, nhắn tin với trợ lý bot của PT với /listkeys và kiểm tra xem API key đã được đăng kí hay chưa. Nếu không, bạn sẽ cần phải thêm API key mà bạn đang cố gắng sử dụng. (See: Hướng dẫn API Key)
 5. Không thể kết nối với máy chủ cấp phép ProfitTrailer
 6. Các nhà cung cấp Internet thường sử dụng IPv6 có sẵn, không tương thích với ProfitTrailer. Giải pháp cho điều này là để đảm bảo rằng lệnh bạn đang khởi động bot có chứa tham số -Djava.net.preferIPv4Stack=true paramater, sẽ buộc bot chạy trong chế độ IPv4.
 7. Máy tính của bạn không thể phân giải DNS đúng cách. Bạn có thể thử thay đổi máy chủ DNS của mình mà máy tính sử dụng cho một cái gì đó như Google Public DNS, khởi động lại máy tính và kiểm tra xem sự cố còn tồn tại không.
 8. Một số phần mềm Antivirus/Firewall có thể chặn bot. Kiểm tra để đảm bảo rằng phần mềm Antivirus/Firewall của bạn không chặn bot.
 9. Phiên bản Java không chính xác.
 10. Đảm bảo rằng Java 8 là phiên bản duy nhất của java được cài đặt trên hệ thống của bạn. Nếu là java 9, 10, 11+ … cũng được cài đặt, bạn có thể gặp vấn đề ngay cả khi bạn biết rằng bot “chỉ” chạy trên Java 8. (ví dụ: ngay cả khi java -version hiển thị java 8, vẫn không an toàn nếu bạn đã cài đặt các phiên bản khác). Trên Ubuntu đây là cách bạn có thể nuke tất cả và bắt đầu với java 8 từ đầu:

TOP


ERROR Application - INVALID LICENSE

Đây là một vài vấn đề có thể gây ra lỗi.

1. Người dùng mới thường gặp phải lỗi này trong lần chạy bot đầu tiên:

 • Kiểm tra lỗi của API key được nhập trong application.properties.So sánh với sàn giao dịch và sao chép – dán vào application.properties nếu có thể.
 • Kiểm tra xem default_api_key có được đăng kí với trợ lý ProfitTrailer trên Discord.
 • Đảm bảo mã đăng kí khớp với mã trong tệp application.properties và cả hai đều khớp với mã trên sàn giao dịch.

2. Kiểm tra xem đồng hồ trên máy tính có được đồng bộ với mạng trong múi giờ thích hợp không.

3. Nếu bot của bạn đã hoạt động và đột nhiên bạn nhận được lỗi này trong khi bạn chưa chỉnh sửa bất kì điều gì liên quan đến tệp application.properties thì có dể do những lí do sau đây:

 • Thỉnh thoảng khóa cấp phép đã bị vô hiệu. API key mới có thể khắc phục. Đăng kí mặc định mới:Làm theo hướng dẫn này
 • Có thể do truy cập mạng bị chậm hoặc hỏng, khởi động lại máy có thể khắc phục được.
 • Độ trễ giữa bot máy chủ giấy phép của chúng tôi. Chờ trong một lúc. Nếu vẫn còn lỗi, phải hành động!
 • Máy chủ cấp phép của chúng tôi có thể có vấn đề.Tìm hiểu xem những người dùng khác có gặp cùng vấn đề hay không.

4. Nếu bạn đang sử dụng VPN, và VPN đó sử dụng ipv6, điều này có thể gây ra lỗi giấy phép không hợp lệ. Thêm dòng lệnh sau vào lệnh java:

-Djava.net.preferIPv4Stack=true với Pm2 bạn có thể chỉnh sửa pm2-ProfitTrailer.json bao gồm cùng một tham số khi khởi động. Bắt buộc sử dụng ipv4.Bạn có thể xem ví dụ đầy đủ về lệnh java để sử dụng tại đây

TOP


Invalid API-Key, IP, or Permissions

Vui lòng sửa: trading_api_key (trading_apiKey for V1.x) – ERROR: -2015, vô hiệuAPI-key, IP, hoặc cấp phép hành động.
Vui lòng sửa: default_api_key (default_apiKey for V1.x) – ERROR: -2015, vô hiệu API-key, IP, hoặc cấp phép hành động.

Các lỗi này cho biết 3 vấn đề có thể xảy ra.

 1. Bạn chưa đặt đúng các quyền trên sàn giao dịch cho API keys của bạn. Cả hai bộ API keys cần có các quyền ngoại trừ việc hủy cho phép (withdraw enabled).
 2. API key của bạn sai hoặc có lỗi chính tả (có khoảng không ở cuối mã).
 3. Bạn cần đảm bảo IP white-listing được định cấu hình chính xác nếu bạn dùng nó.

TOP


StringIndexOutOfBoundsException: String index out of range: -10

Được thấy trên ProfitTrailer bot sử dụng sàn Bittrex.Bạn thiết lập bộ lọc IP mà không cần danh sách trắng (whitelist) tại địa chỉ IP máy của bạn.Bất kì yêu cầu nào đến Bittrex sẽ không trả lại dữ liệu gây ra lỗi này.

TOP


ERROR Util - Error reading file null

Lưu ý Lỗi này không xuất hiện sau phiên bản PT 1.2.6.9 vì sự cố được khắc phục tự động khi có lỗi.Nếu bạn gặp phải lỗi này,hãy nâng cấp lên phiên bản này hoặc mới hơn.

Thông báo lỗi đầy đủ :

ERROR Util - Error reading file null

hoặc

Error reading file java.lang.illegalstateException: Expected 
BIGIN-OBJECT but was STRING at line 1 column 1 path $ou ERROR ProfitTrailerService - Handled exception com.google.gson.stream.MalformedJsonException: Use JsonReader.setLenient(true) to accept 
malformed JSON at line 2 column 2 path $

Lỗi này sẽ hiển thị khi tệp ProfitTrailerData.json bị hỏng, chủ yếu là do sự cố máy tính hoặc tắt máy không đúng cách.

Có một bản sao lưu của tập tin đó tên là ProfitTrailerData.json.backup trong cùng một thư mục. Đây là cách khắc phục:

 • Dừng ProfitTrailer (instructions here)
 • Xóa file ProfitTrailerData.json và sao chép file ProfitTrailerData.json.backup ​vào ProfitTrailerData.json
 • Khởi động lại ProfitTrailer.

TOP


ProfitTrailerService - {"error":"Permission denied."}

Quyền bị từ chối đồng nghĩa là bạn chưa cấp quyền cho API key.Bạn cần cung cấp tất cả các quyền của API trừ khi rút tiền. Ngoài ra bạn có thể thiết lập bộ lọc IP, nhưng có thể bạn thiết lập không chính xác, vậy hãy kiểm tra lại nó.

TOP


Binance: ProfitTrailerService - Occured in TH, result

Thông báo lỗi đầy đủ:

ProfitTrailerService - Occured in TH, result: Market Symbol should be 
ending with BTC, ETH or USDT. Example: BQXBTC

Lỗi này xuất hiện nếu bạn thiết lập kích hoạt mua/bán liên tiếp trong tệp PAIRS.properties. Điều này chưa được hỗ trợ trên sàn Binance, vì vậy hãy vô hiệu hóa kích hoạt bằng cách đặt nó là 0.

TOP


Error: -1021, Timestamp for this request is outside of the recvWindow

Thông báo lỗi đầy đủ:

Error Application - Please fix: trading_api_key (trading_apiKey for V1.x)Error: -1021, Timestamp for this request is outside of the recvWindow
 
ERROR ProfitTrailerService - completeBalances - nl.komtek.pt.utils.i: ERROR: -1021, Timestamp for this request is outside of the recvWindow

Giải pháp : Đảm bảo đồng bộ hóa thời gian máy chủ/máy tính với thời gian internet bằng cách lấy thời gian tự động từ máy chủ thời gian internet. Windows:

Mở một dấu nhắc lệnh mới với tư cách quản trị viên và nhập các lệnh sau:

  net start w32time
  w32tm /resync

Mac OS:

Chuyển đến System Preferences, ấn vào Date & Time, đảm bảo tích vào “Set Date and Time Automatically”.Lựa chọn múi giờ của bạn và máy chủ gần vị trí của bạn nếu có thể.

TOP


Binance: ERROR: -1003, Way too many requests

Thông báo lỗi đầy đủ:

ERROR AllScheduledTasks - 
nl.komtek.pt.utils.PTHandledErrorException: 
ERROR: -1003, Way too many requests; 
IP banned until 1512488458967.

Một số VPS IPs đã bị cấm, tránh sử dụng ​Vultr (Trung tâm Dữ liệu Nhật Bản) & Amazon EC2 (Nhật Bản, Hàn Quốc)

TOP


ERROR Application - Please install java 8

Nếu bạn gặp lỗi trên, bạn cần cài đặt phiên bản JAVA JDK thích hợp. Phiên bản 9 không được hỗ trợ, bạn sẽ cần quay về phiên bản 8 (gỡ cài đặt phiên bản cũ).

Phiên bản thích hợp: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html

Cách gỡ cài đặt trên MAC OSX: https://stackoverflow.com/questions/6411909/how-to-downgrade-jre-jdk-on-mac-osx (this answer specifically: https://stackoverflow.com/a/32488610

Và đây là cách gỡ cài đặt khỏi Mac từ trang chủ chính của Java: https://java.com/en/download/help/mac_uninstall_java.xml

TOP


<!DOCTYPE html>

Lỗi này xảy ra trên Poloniex khi họ đang trở về một trang html thay vì dữ liệu mà bot đang mong đợi.

Chúng tôi có thể xem lỗi được trả lại bằng cách hoàn tất các bước sau.

 1. Dừng ProfitTrailer. Xem Làm cách nào để dừng Bot
 2. Sửa application.properties và thêm tham số này logging.level.nl.komtek.pt.services = TRACE
 3. Xóa hoặc đổi tên ProfitTrailer.log của bạn trong thư mục nhật ký
 4. Bắt đầu chạy ProfitTrailer
 5. Chờ lỗi html DOCTYPE xuất hiện trở lại
 6. Dừng ProfitTrailer
 7. Mở thư mục nhật ký và đổi tên ProfitTrailer.log thành ProfitTrailer.html (nếu bạn không thấy tệp (.log), bật tiện ích mở rộng tệp từ view menu trong Windows.)
 8. Mở ProfitTrailer.html trong trình duyệt web
 9. Cuộn xuống cho đến khi bạn tìm thấy hình ảnh hoặc biểu ngữ có chứa lý do lỗi.

TOP


ERROR: -1013, Filter failure: MIN_NOTIONAL

Bạn đang giao dịch với số tiền nhỏ hơn số lượng trao đổi tối thiểu. Bạn cần tăng DEFAULT_initial_cost của bạn,hoặc tăng ALL_max_cost_percentage, và bạn cần đảm bảo cài đặt Dust nếu dùng.

TOP


ERROR: Timestamp for this request was 1000ms ahead of the server's time

Đồng hồ máy tính của bạn không được đồng bộ với máy chủ PT được yêu cầu.Sử dụng máy chủ thời gian dựa trên internet (trong cài đặt thời gian). Người dùng Windows thông qua Control Panel và thay đổi cài đặt thời gian ở đó hoặc bạn có thể nhập thông tin sau vào thiết bị cuối dòng lệnh:

Windows - open a new command prompt as administrator and type: 
net start w32time
w32tm /resync

Người dùng Macintosh có thể đặt đồng hồ của họ bằng cách vào System Preferences, và ấn vào Date & Time, đảm bảo tích vào “Set Date and Time Automatically”. Lựa chọn múi giờ của bạn và máy chủ gần vị trí của bạn nếu có thể.

System Preferences Icon

Date & Time Settings


TOP


NONCE ERROR-nonce must be greater than

V1 only Đây là thiết lập yêu cầu connection.nonceLength=17,trong application.properties nếu không có sẵn, sẽ tạo ra lỗi này trên sàn Poloniex. Kiểm tra cài đặt trong trang wiki application.properties.Nếu đã có sẵn, thử tăng nó lên 1 đơn vị.


TOP

Getting a constant "Configuration Change Detected" message on log or console

Nếu gặp lỗi này, bạn có thể mở tất cả các tệp.properties files (application, configuration, PAIRS, DCA, INDICATORS), thực hiện thay đổi đơn giản (thêm không gian, xóa không gian ở đâu đó trong tệp) và lưu lại.Điều này dường như khắc phục lỗi này.


TOP

 • vn/common_errors.1525674033.txt.gz
 • Last modified: 12 months ago
 • by mightaswell