Ở đây bạn sẽ tìm thấy tổng quan về trao đổi thông tin cụ thể bao gồm cách định dạng các cặp tiền xu, thời gian có sẵn để sử dụng, các loại tiền tệ cơ sở có sẵn và thông tin trao đổi cụ thể khác.


Binance

Đơn vị tiền tệ gốc hợp lệ

Các loại tiền tệ hợp lệ mà bạn có thể giao dịch (tức là THỊ TRƯỜNG = BTC theo cặp. Tệp cấu hình) là:

 • BTC
 • ETH
 • BNB - Lưu ý: tính đến 1/1/18, tùy chọn này vẫn còn mới và chưa được kiểm tra. Tiến hành thận trọng.
 • USDT

Định dạng cặp tiền xu

Khi bạn chỉ định một cặp tiền trên trao đổi, bạn phải sử dụng định dạng sau:

COIN
Example: enabled_pairs = ETH, LTC

Khoảng thời gian

5m = 300
15m = 900
30m = 1800
1h = 3600
2h = 7200
4h = 14400
6h = 21600
12h = 43200
1d = 86400

Dust

Để biết các giá trị và giải thích về Bụi, vui lòng xem configuration.properties.

Sử dụng BNB cho phí giao dịch

 • Để sử dụng BNB cho phí giao dịch của bạn, bạn sẽ phải kích hoạt tùy chọn trên trang cài đặt tài khoản Binance của bạn: https://www.binance.com/userCenter/myAccount.html
 • Bạn cần phải giữ một số BNB trong ví của bạn. Mua một lượng nhỏ BNB để bắt đầu với USD $ 10-20 là đủ cho nhiều giao dịch.
 • Thêm dòng sau vào tệp pair.properties của bạn, để BNB của bạn không được bán bởi ProfitTrailer:
BNB_trading_enabled = false

TOP


Bittrex

Đơn vị tiền tệ gốc hợp lệ

Các loại tiền tệ hợp lệ mà bạn có thể giao dịch (tức là THỊ TRƯỜNG = BTC theo cặp. Tệp cấu hình) là:

 • BTC
 • ETH
 • USDT

Định dạng cặp tiền xu

Khi bạn chỉ định một cặp tiền trên trao đổi, bạn phải sử dụng định dạng sau:

COIN
Example: enabled_pairs = ETH, LTC

Khoảng thời gian

5m = 300
15m = 900
30m = 1800
1h = 3600
1d = 86400

Dust

Để biết các giá trị và giải thích về Bụi, vui lòng xem configuration.properties.

TOP


Poloniex

Đơn vị tiền tệ gốc hợp lệ

Các loại tiền tệ hợp lệ mà bạn có thể giao dịch (tức là THỊ TRƯỜNG = BTC theo cặp. Tệp cấu hình) là:

 • BTC
 • ETH
 • XMR - Lưu ý: kể từ ngày 1/1/18, tùy chọn này vẫn mới và chưa được kiểm tra. Tiến hành thận trọng.
 • USDT

Định dạng cặp tiền xu

Khi bạn chỉ định một cặp tiền trên trao đổi, bạn phải sử dụng định dạng sau:

COIN
Example: enabled_pairs = ETH, LTC

Khoảng thời gian

5m = 300
15m = 900
30m = 1800
2h = 7200
4h = 14400
1d = 86400

Dust

Để biết các giá trị và giải thích về Bụi, vui lòng xem configuration.properties.

TOP

 • vn/exchanges.txt
 • Last modified: 10 months ago
 • by mightaswell