Câu hỏi thường gặp


Câu hỏi chúng tôi được nhận nhiều nhất:

Các câu hỏi thường gặp:


Người bán chính thức của ProfitTrailer.

Các đại lý chính thức tại đây.


TOP


Tôi nhận được hỗ trợ ở đâu?

Bạn có thể nhận hỗ trợ trên phần mềm Discord Official Discord Support Group, hoặc gửi thư đến địa chỉ http://support.profittrailer.com/


TOP


Thiếu thông số trong file

Không phải tất cả thông số mặc định được tải xuống. Không phải tất cả thông số phải có trong file của bạn.

Nếu bạn thiếu thông số, thêm vào tệp thích hợp.


TOP


Một số cột bị thiếu trong GUI

Trên màn hình nhỏ, một số được thu gọn để tiết kiệm dung lượng.Bạn sẽ biết cột có bị ẩn hay không khi bạn nhìn thấy biểu tượng trong cột đầu tiên.

Thông tin có thể hiển thị bằng cách ấn vào để thấy mở rộng như bên dưới.


TOP


Tại sao tôi nhận được các giao dịch đã hết hạn trong file nhật kí của mình?

Các đơn hàng đã hết hạn hoặc đang giao dịch. Nếu đơn đặt hàng mỏng, bạn có thể nhận được các đơn đặt hàng đã hết hạn vì các đơn đặt hàng giới hạn số lượng đặt hàng mua/bán.

Dùng DEFAULT_min_orderbook_volume_percentage hoặc DEFAULT_DCA_min_orderbook_volume_percentage để chặn bot cố gắng mua khi lượng đặt hàng thấp.

Để bán, tùy thuộc vào số tiền bạn đang có, bạn có thể nhận được các đơn đã hết hạn,mà trong một số trường hợp chỉ là một phần lệnh bán.
TOP


Tại sao coin của tôi trong chế độ WATCHMODE

Vui lòng tham khảo phần Pairs Log của giao diện web hướng dẫn.


TOP


Tôi tìm bản quyền của mình ở đâu?

Bản quyền ProfitTrailer được gửi qua email trong vòng 1 tiếng sau khi thanh toán được xác nhận trên hệ thống.

Email có tiêu đề “Kích hoạt bản quyền ProfitTrailer” nếu bạn muốn tìm kiếm trong hộp thư hoặc thư mục rác.

Nếu bạn muốn chúng tôi gửi lại thư, bạn cần gửi một số thông tin sau

 • Email xác nhận
 • Thông tin/Địa chỉ thanh toán
 • địa chỉ email
 • số đăng kí


TOP


Làm thế nào để kích hoạt/vô hiệu hóa cấu hình? vì sao cấu hình của tôi bị vô hiệu hóa?

Cấu hình được kích hoạt mặc định trong GUI Web mặc dù vẫn yêu cầu bạn phải đặt mật khẩu để sử dụng nó. Nếu bạn không cài đặt mật khẩu, hoặc mật khẩu bị vô hiệu hóa, hoặc bạn đã đăng nhập với tư cách khách (guest), cấu hình sẽ bị tắt.

Nếu bạn muốn tắt cấu hình, vui lòng xem application.properties cho server.disable_config


TOP


Tại sao nhật kí có thể mua của tôi bị trống?

Có một số lí do khiến nhật kí mua bị trống.

 • DEFAULT_trading_enabled = false. Đây là cài đặt mặc định khi bạn tải bot xuống theo biện pháp an toàn.
 • Bạn thiết lập enabled_pairs = true thay vì ALL. enabled_pairs = ALL là chính xác
 • Bạn thiết lập trading_enabled = ALL thay vì of true. DEFAULT_trading_enabled = true là chính xác
 • Không còn cặp nào đáp ứng tiêu chí mua của bạn.
  • Có lẽ bạn sử dụng một danh sách đặc biệt nhỏ và sở hữu tất cả chúng hoặc
  • Bạn cài đặt DEFAULT_min_buy_volume cao và không có nhiều coin hơn đáp ứng số lượng tối thiểu hoặc
  • Bạn cài đặt DEFAULT_min_buy_price cao và không cóc nhiều coin hơn đáp ứng mức giá tối thiểu đó.
 • server.start_trading_delay sẽ dừng nhật kí có thể mua vào cho đến khi hết thời gian.


TOP


Làm thế nào để đặt hoặc cài đặt lại mật khẩu?

Bạn sẽ được nhắc đặt mật khẩu khi khởi động bot trong lần đầu.Mật khẩu được lưu trữ trong tệp “ ptpw “ trong thư mục ProfitTrailer. Nếu bạn đặt lại mật khẩu, bạn có thể xóa tệp này và khởi động lại bot.

Nếu bạn không muốn có mật khẩu, hãy thêm các thông số sau vào tệp application.properties của bạn.

server.disable_password = true

Lưu ý: bạn sẽ không thể thay đổi file cấu hình mà không cần mật khẩu.


TOP


Làm thế nào để khách có thể xem bot của tôi

Bằng cách chọn Change Passwords trong cài đặt giao diện web, bạn có thể tạo mật khẩu cho trang Monitoring với mật khẩu quản trị viên (Admin password).Khách sẽ có quyền truy cập vào GUI nhưng tùy chọn cấu hình sẽ không khả dụng.Mật khẩu này được lưu trữ trong file ptpw-monitor và có thể bị xóa để xóa khả năng đăng nhập của khách.


TOP


Làm thế nào để tôi thiết lập giá của một Coin?

Bạn có thể sử dụng HotConfig để đặt giá mua. HotConfig là nơi để chạy các thiết lập một lần trong window để thực hiện một số hành động ngay lập tức trong bot.Đọc tại đây.
TOP


Tôi đã mua một coin theo cách thủ công và có được số lần trung bình hóa chi phí

ProfitTrailer thiết lập lại bộ đếm chỉ số trung bình hóa chi phí của một cặp khi bot thực hiện giao dịch mua mới.Bằng cách mua thủ công bạn đã bỏ qua bước này.

Xem qua Làm thế nào để cài đặt lại bộ đếm chỉ số trung bình hóa chi phí


TOP


Làm thế nào để tôi cài đặt lại chỉ số trung bình hóa chi phí?

Có thể sử dụng HotConfig đề làm điều này. HotConfig là nơi để chạy các thiết lập một lần trong window để thực hiện một số hành động ngay lập tức.Đọc tại đây.


TOP


Giá trị 999 có nghĩa là gì?

Nếu ProfitTrailer không thể tìm thấy giá trị mặc định (hoặc mức DCA cụ thể) buy/sell_value hoặc buy_trigger cho hành động tiếp theo, bạn sẽ thấy hiển thị 999 hoặc -999. Đây là dấu hiệu cho thấy bị thiếu gì đó.


TOP


Tại sao tổng chi phí giá trị của tôi khác với số dư trên sàn giao dịch?

TVC được tính bằng cách cộng số dư giá trị thực tế của giao dịch mua xuất hiện trong các bản ghi cặp, DCA, và đang chờ xử lí. Nó không bao gồm giá trị nhật kí Dust, vì vậy nó có thể không khớp chính xác với số dư trong sàn giao dịch.


TOP


Làm thế nào để đăng xuất khỏi ProfitTrailer

Ân vào Settings Cog trong Web GUI để truy cập vào tab cài đặt và nút đăng xuất.


TOP


Làm thế nào để dừng bot?

Có một số phương pháp để ngừng bot một cách an toàn.

1. Ấn vào biểu tượng bánh răng ở góc phải của màn hình GUI. Lựa chọn “Settings”,tiếp theo là “Stop ProfitTrailer” ở dưới cùng của màn hình để dừng bot. (server.enable_shutdown mới là đúng)

2. Nối thêm /stop vào trình duyệt URL. Đường dẫn sẽ không hoạt động nếu server.disable_password là đúng.

http://localhost:8081/stop

3. Dừng bot từ lệnh line/terminal bằng tổ hợp phím Ctrl+C.

4. Trong Pm2, dừng bot bằng cách tìm quá trình id trong pm2 (pm2 list)và dừng nó lại.Ví dụ bot của bạn đang trong quá trình id 2, lệnh trong cửa sổ terminal sẽ là pm2 stop 2.


TOP


Tôi có phải ngừng bot khi thay đổi cài đặt hay không?

Chỉ những thay đổi được thực hiện với API key sẽ yêu cầu khởi động lại bot.Các thay đổi được thực hiện cho tất cả các thuộc tính khác thông qua HotConfig hoặc trực tiếp các file sẽ được phát hiện tự động.
TOP


Làm cách nào để lưu và tải nhiều cấu hình khác nhau?

Elroy sẽ cho chúng tôi biết xD


TOP


Làm thế nào để thiết lập ProfitTrailer để giao dịch trong thị trường khác?

Dưới đây là các cặp chính và thuộc tính DCA mà bạn cần thay đổi.Trong ví dụ này, chúng tôi thay đổi từ BTC thành USDT trên sàn Bittrex.

Chú ý: Không phải tất cả các thông số đều được ghi dưới VD này. Các thông số cần được điều chỉnh cho các giá trị USDT được đánh dấu với *.

PAIRS.properties

Xem tại trang wiki pairs.properties

*market = USDT
 
*DEFAULT_initial_cost = 50
DEFAULT_max_trading_pairs = 3
 
enabled_pairs = ALL or
*enabled_pairs = OMG, LSK
 
###################################################### 
##                         ## 
##     B U Y A R E A  B I T T R E X      ## 
##                         ## 
######################################################
 
DEFAULT_DCA_enabled = -2
DEFAULT_sell_only_mode_enabled = false
DEFAULT_panic_sell_enabled = false
 
 
DEFAULT_A_buy_strategy = LOWBB
DEFAULT_A_buy_value = 0
DEFAULT_A_buy_value_limit = 0
 
DEFAULT_trailing_buy = 0.25
 
*keep_balance = 50
*DEFAULT_min_buy_volume = 1000000
*DEFAULT_min_buy_price = 0.01
DEFAULT_max_buy_spread = 1.5
 
######################################################
##                         ##
##     S E L L  A R E A  B I T T R E X    ##
##                         ##
######################################################
DEFAULT_A_sell_strategy = GAIN
DEFAULT_A_sell_value = 1
DEFAULT_trailing_profit = 0.25
 
DEFAULT_stop_loss_trigger = -30
DEFAULT_stop_loss_timeout = 0

DCA.properties

Xem tại trang wiki DCA.properties

######################################################
##                         ##
##        B U Y A R E A          ##
##                         ##
######################################################
DEFAULT_DCA_ignore_sell_only_mode = false

*DEFAULT_DCA_min_buy_volume = 500
DEFAULT_DCA_max_buy_times = 4
*DCA_keep_balance = 50
DCA_keep_balance_percentage = 0

DEFAULT_DCA_min_order_book_volume_percentage = 150DEFAULT_DCA_A_buy_strategy = ANDERSON
DEFAULT_DCA_buy_trigger_1 = -3 
DEFAULT_DCA_buy_trigger_2 = -3
DEFAULT_DCA_buy_trigger_3 = -5
DEFAULT_DCA_buy_trigger_4 = -6.5
DEFAULT_DCA_buy_trigger_5 = -7.8


DEFAULT_DCA_trailing_buy = 0.3
DEFAULT_DCA_buy_percentage = 150


DEFAULT_DCA_stop_loss_trigger = 0

DEFAULT_DCA_max_buy_spread = 2

######################################################
##                         ##
##         S E L L A R E A        ##
##                         ##
######################################################
DEFAULT_DCA_A_sell_strategy = GAIN
DEFAULT_DCA_A_sell_value = 1

DEFAULT_DCA_trailing_profit = 0.25

pending_order_wait_time = 0


TOP
Làm thế nào để cài đặt nếu coin có chỉ số trung bình hóa chi phí?

Các thuộc tính sau có thể cài đặt cấu hình để có giá trị khác nhau cho mỗi DCA mua có thể xảy ra.

Cài đặt cụ thể cho các cấp DCA

DCA_buy_trigger
DCA_A_buy_value
DCA_A_sell_value
DCA_A_buy_value_limit
DCA_buy_percentage
SOM_DCA_buy_trigger

Điều này có được bằng cách nhập các giá trị vào dca.properties nhiều lần và thêm _x vào cuối trong đó x là cấp DCA tiếp theo.

Lưu ý:

 1. Nếu một đồng có 2 giá trị DCA thì nó sẽ sử dụng giá trị _3 cho hành động mua tiếp theo và giá trị _2 cho hành động bán tiếp theo.
 2. Ví dụ bên dưới cho thấy thông số mặc định tùy chọn sẽ được sử dụng nếu không tìm thấy _x cho hành động DCA tiếp theo.
  1. Nếu không có thông số _x nào tồn tại cho cấp DCA tiếp theo và không có thông số mặc định nào tồn tại thì bot sẽ đặt tại giá trị +/-999 cuối cùng hủy bỏ thông số.

Ví dụ: lấy lợi nhuận thấp hơn nhiều lần DCA của một đồng.

DEFAULT_DCA_A_sell_strategy = GAIN
DEFAULT_DCA_A_sell_value = 1.5

Điều này thường dẫn đến việc bán với lợi nhuận tối thiểu 1.5% tuy nhiên chúng tôi có thể giảm lợi nhuận tối thiểu mong muốn cho mỗi cấp DCA.

DEFAULT_DCA_A_sell_strategy = GAIN
DEFAULT_DCA_A_sell_value = 1.5  <- optional
DEFAULT_DCA_A_sell_value_1 = 1.5
DEFAULT_DCA_A_sell_value_2 = 1.3
DEFAULT_DCA_A_sell_value_3 = 1.15
DEFAULT_DCA_A_sell_value_4 = 1.0
DEFAULT_DCA_A_sell_value_5 = 0.8

Ví dụ: Mua cùng một số lượng đồng với mỗi lần DCA

Nếu không giải thích Toán học. các ví dụ sau sẽ mua cùng số tiền với mỗi cấp DCA, khớp với số tiền DEFAULT_initial_cost.

DEFAULT_DCA_buy_percentage = 55   <- optional
DEFAULT_DCA_buy_percentage_1 = 100
DEFAULT_DCA_buy_percentage_2 = 50
DEFAULT_DCA_buy_percentage_3 = 33.33333333
DEFAULT_DCA_buy_percentage_4 = 25
DEFAULT_DCA_buy_percentage_5 = 20

Làm thế nào để cài đặt trên một đồng tiền tệ?

Tất cả thuộc tính được bắt đầu bằng “DEFAULT_” trong the file pairs.properties hoặc dca.properties cũng có thể được đặt cấu hình là “coin_” để hoạt động trên một đồng tiền cụ thể.Điều này rất hữu ích khi bạn muốn làm điều gì đó (hoặc làm một chuỗi) với một hoặc nhiều đồng,khác với cài đặt mặc định của bạn.

Hầu hết các tùy chọn có thể tắt đi bằng cách biểu thị “false” hoặc đặt giá trị bằng 0 và bật “true”.
Cài đặt một đồng sẽ ghi đè cài đặt DEFAULT_ settings

Nhìn trong pairs.propertiesdca.properties để xem cài đặt nào có thể được sử dụng cho các cặp đồng duy nhất.Nó được biểu thị bằng biểu tượng :


Ví dụ: tắt giao dịch cho một đồng.

Ngoài lệnh DEFAULT_trading_enabled = true thêm LTC_trading_enabled = false vào pairs.properties.

Giao dịch bình thường sẽ không thay đổi nhưng LTC sẽ không còn giao dịch được nữa.LTC sẽ xuất hiện trong cặp nhập vào với chiến lược mua trong WATCHMODE hoặc hidden_pairs = ALL sẽ không xuất hiện trong GUI.


Ví dụ: tôi bán một đồng khi hoảng sợ.

Khi bán đồng TRX, thêm lệnh TRX_panic_sell_enabled = true vào file pairs.properties .


Ví dụ: tối muốn thay đổi chiến thuật cho một đồng

Có những lệnh sau trong pairs.properties:

DEFAULT_A_buy_strategy = EMAGAIN
DEFAULT_A_buy_value = -0.50
 
DEFAULT_B_buy_strategy = RSI
DEFAULT_B_buy_value = 30

Với một đồng riêng biệt (LTC), bạn chỉ muốn sử dụng EMAGAIN với một giá trị mua vào khác.Bạn giữ nguyên các giá trị mặc định giống nhau ở trên nhưng cần thêm các thông số sau:

LTC_A_buy_value = -0.85
 
LTC_B_buy_strategy = DISABLED

Thay đổi này sẽ thay đổi giá trị mua cho chiến lược A cho LTC và ngăn LTC sử dụng chiến thuật B.


TOP


BB được tính như thế nào?


TOP
Lợi nhuận chạy theo giá hoạt động như thế nào?

Giá trị của chiến thuật GAIN sell_value của bạn là số lợi nhuận bạn muốn.Nếu bạn không đặt trailing_profit,ngay khi giá đạt đến số tiền mà bot muốn bán.

Giờ bạn muốn 0.5% lợi nhuận đồng nghĩa bạn sẽ mạo hiển 0.5 để đạt được nhiều hơn. Tại sao lại rủi ro?

Nếu bạn đặt sell_value ở 2%,bot sẽ không bán nữa khi nó đạt 2%, bởi vì chúng tôi cho nó 0.5% khoảng không, vì vậy nếu giá tăng 2.3%, chúng tôi đánh dấu giá đó là giá trị cao nhất.Giờ giá giảm xuống còn 1.9% bot sẽ không bán,bởi vì nó dưới giá trị tăng 2% của chúng tôi và thay đổi 0.4% vẫn nằm trong khoảng không của chúng tôi: 0.4% = 2.3-1.9.Đó là rủi ro mà chúng ta đang nói đến.Lợi nhuận đạt 2% nhưng bot không bán vì lợi nhuận sau thuế.0.4% = 2.3 - 1.9

Bây giờ nếu giá tiếp tục giảm, bạn sẽ bị lỗ. Nhưng không phải lúc này ! Giá tăng lên 2.8% sau đó 3.5%.Vì thế chúng tôi đánh dấu xuống 3.5% giá trị cao nhất của chúng tôi, sau đó đạt tới 3.7% giá lời.

Vậy khi nào thì chúng ta sẽ bán? Mức lãi được đặt ở mức 2% !

Khi có một sự thay đổi đột ngột giảm xuống 3.1% sẽ là 3.7% - 3.1% = 0.6%

Lợi nhuận thử nghiệm là 0.5% và 0.6% > 0.5% là đủ rủi ro. Bây giờ chúng ta bán.

Nếu điều này không đủ rõ ràng, đọc thêm Câu chuyện về lợi nhuận.


TOP


Một số nhà cung cấp VPS tốt

Vui lòng xem thêm thông tin về khu vực VPS.


TOP


Làm cách nào để tắt chế độ chỉ được phép bán?

Chế độ chỉ được phép bán (SOM) được bật tự động khi kích hoạt trong pairs.propertiesđang bị trượt bởi sự tăng hoặc giảm giá thị trường, hoặc bằng cách mua liên tiếp.

Nhưng khi bạn muốn tắt SOM thì sao?

1) Xác định được lí do tại sao SOM được kích hoạt bằng cách giữ chuột trên chỉ báo SOM trong cửa sổ trình duyệt và đọc thông báo hiện lên.Điều này hướng dẫn bạn kích hoạt để điều chỉnh.

2). Thay đổi giá trị kích hoạt.VD: nếu price_rise_trigger đã trượt xuống và thị trường đã tăng 5% và giá trị kích hoạt của bạn là 4%, bạn cần thay đổi thành hơn 5% và thay đổi phục hồi kích hoạt, price_rise_recover_trigger trong trường hợp này >5%.

3). Lưu lại file. Bot giờ sẽ sẽ phục hồi từ SOM.

4). Ngoài ra,nếu bạn không muốn thay đổi vĩnh viễn cài đặt kích hoạt, bạn có thể lựa chọn như sau:

 • Các lựa chọn bên dưới chỉ hoạt động khi bạn đặt mật khẩu GUI
 • Ghi đè tạm thời (thủ công)
  • Hãy chắc chắn thay đổi cổng (8081) đến cổng bạn đang sử dụng trên bot.
  • Điều này sẽ vô hiệu hóa chế độ chỉ bán,nhưng sẽ kích hoạt lại lần mua tiếp theo nếu thay đổi 24 giờ vẫn thấp hơn/trên trình kích hoạt.
 • Ghi đè bắt buộc (thủ công)
  • Sao chép và dán vào trình duyệt và ấn Enter.
  • Hãy chắc chắn thay đổi cổng (8081) đến cổng bạn đang sử dụng trên bot
  • Chế độ chỉ bán sẽ không được kích hoạt cho đến khi bạn ghi đè lên hoặc khởi động lại bot.
 • Thiết lập lại bắt buộc (thủ công)


TOP


Làm thế nào để thiết lập một con bot thứ hai?


CẢNH BÁO: Không nên sử dụng nhiều phiên bản ProfitTrailer trên 1 tài khoản sàn giao dịch.Bot không được thiết kế để làm việc cùng với một cài đặt khác.Bên cạnh nhiều hiệu ứng phụ chưa được kiểm tra và xung đột giao dịch bên trong bot,có khả năng xảy ra lỗi với các cuộc gọi API và bị cấm giao dịch, đưa đầu tư vào bot và là sự may rủi với thời gian của bạn.

Hướng dẫn này giả định bạn đang sử dụng một trong 2 trường hợp 1.Một tài khoản mới trên cùng sàn giao dịch (để giao dịch USDT hoặc ETH) 2.Tạo một cái khác trên sàn giao dịch bằng bản quyền khác.


Để trợ giúp việc thiết lập bot trên VPS,vui lòng xem phần hướng dẫn này ở VPS.Điều này sẽ có thêm thông tin về việc thiết lập một cài đặt thứ 2 trong VPS của hệ điều hành Linux và quản lý từ xa trên Windows.


Thiết lập 1 bot thứ 2 của ProfitTrailer rất đơn giản.

1. Tắt con bot đầu tiên và tạo một bản sao thư mục chứa tất cả các file của ProfitTrailer.

2. Khởi động lại bot đầu tiên và tiến hành giao dịch.

3. Thay đổi các thiết lập cấu hình như sau:

 • Thay đổi Port trong file application.properties thành một cổng riêng.Mặc định là 8081. VD bot tiếp theo sử dụng cổng 8082, và 8083 vv.Nếu bạn đang gặp lỗi khi cổng đang được sử dụng thì thay đổi nó.
 • Nếu bạn thay đổi sang một sàn giao dịch mới (Bittrex, Poloniex, hoặc Binance),Sau đó nhập chính xác sàn giao dịch trading.exchange trong application.properties.
 • Nhập hai bộ API keys mới trong file configuration.properties .
 • Nếu bạn chưa đăng kí API keys mặc định, bạn cần nói chuyện với trợ lý của PT trên Discord và đăng kí.Xem quy trình mua tại đây: API Key Guide.
 • Nếu bạn muốn thực hiện bất kì điều chỉnh đối với việc mua hoặc bán, hãy thực hiện điều đó trong buy_and_sell_strategies.


TOP


Tại sao chúng tôi không cho phép bán cài đặt PT?

Mặc dù chúng tôi không đưa ra các thiết lập ngoài một cài đặt cơ bản với bot của bạn, chúng tôi sẽ chỉ và hướng dẫn để mọi người có một thiết lập tốt.Một số đại lý chính thức của chúng tôi sẽ cung cấp miễn phí một số cài đặt cơ bản sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng về các thao tác cài đặt phù hợp với nhu cầu.Chúng tôi cũng khuyến khích khách hàng chia sẻ kiến thức của họ,điều đó mang lại lợi ích cho hầu hết mọi người.

Chúng tôi tin rằng “ dạy cho một người biết câu cá “ thay vì “ cho anh ta cá trong một ngày “. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp hỗ trợ từ các cá nhân đã được xác nhận tin cậy.

Với các mục tiêu trên, chúng tôi không hỗ trợ việc bán cài đặt của PT.Mặc dù chúng tôi không thể giám sát toàn bộ Internet, chúng tôi sẽ không hỗ trợ nó, thay vào đó chọn hỗ trợ và hướng dẫn người dùng của chúng tôi.Không có cách nào để chúng tôi ngăn chặn một người nào đó tạo ra các cài đặt không tốt,điều này sẽ có ảnh hưởng xấu tới PT.Thay vào đó chúng tôi chọn lựa đại lý để có những cài đặt miễn phí tốt nhất.


TOP


Bụi là gì và làm thế nào để tránh nó?

Bụi là thuật ngữ kĩ thuật cho một số lượng nhỏ của một đồng nhất định dưới mức tối thiểu có thể giao dịch được thiết lập bởi mỗi sàn giao dịch.

Một số mẹo để tránh:

 • Vào cuối tháng 4/2018, Binance có một cách để cải thiện.Chỉ cần vào trang Funds > Balances và tìm kiếm nút lên trên.
 • Giữ số tiền giao dịch ban đầu của bạn cao hơn vài phần trăm so với số tiền tối thiểu được phép của sàn giao dịch. VD nếu tối thiểu là 0.001 sử dụng 0.0011 hoặc cao hơn.
 • Trên Binance các khoản phí được lấy ra khỏi đồng bạn mua có thể cho bạn một phần không thể bán được.Binance có đồng riêng gọi là BNB, có thể được sử dụng thay cho phí và cũng giảm chi phí của bạn.Trên Binance, bụi là điều không tránh khỏi, trừ khi bạn mua và giữ một số đồng BNB.Chỉ một hoặc hai là rất nhiều để bắt đầu và bạn có thể đặt nó lên.Đảm bảo bạn vô hiệu hóa giao dịch cho BNB nếu không bot sẽ cố gắng bán nó.
 • Có phần thưởng cho sự giới thiệu được gửi vào tài khoản của bạn có thể là bụi.


TOP

Tại sao bot của tôi vẫn hiện V1 sau khi tôi đã cài đặt V2?

Nếu bạn sử dụng trình duyệt Linux /RasPi và sử dụng Pm2 để khởi động bot, bạn có thể sẽ cần cập nhật nó để đến với thư mục V2 mới.Cách dễ nhất để làm điều này là chỉ cần xóa mục Pm2 cho bot đầu tiên với Pm2, xóa 0 và sau đó đi tới thư mục V2 và gửi tới Pm2 như bình thường: pm2 start pm2-ProfitTrailer.json


TOP


 • vn/faq.txt
 • Last modified: 11 months ago
 • by mightaswell