This is an old revision of the document!


Nhấn vào đây để xem phiên bản 1 HotConfig

HotConfig cho phép bạn đặt một thuộc tính thời gian từ giao diện web mà không phải chỉnh sửa bất kỳ tệp thuộc tính cụ thể nào.

Tùy chọn HotConfig có sẵn trong cài đặt mặc định khi bạn di chuột qua .

Nhấp vào HotConfig và nhập mỗi lệnh mong muốn trên một dòng mới.

Sau khi bạn chỉnh sửa xong, hãy lưu và áp dụng bằng cách nhấp vào nút Lưu ở bên phải màn hình. Các mục nhập đã được áp dụng khi bạn nhận được thông báo “Bạn đã lưu thành công dữ liệu” tuy nhiên chúng sẽ biến mất nếu bạn làm mới màn hình hoặc rời khỏi và quay lại trang.

Cài đặt được hỗ trợ hiện tại

DCA_set_buy_times
XXX_DCA_set_buy_times = 0

Đặt số lần mua DCA trên một đồng xu.

Chỉ hoạt động nếu đồng xu này được bật DCA.


bought_price
XXX_bought_price = 0.123456 

Đặt giá mua nếu bot không thể tính giá chính xác. Giá bạn đặt tại đây sẽ được đặt làm giá trung bình hiện tại của cặp của bạn.

Lời khuyên:

  • Điều này không phải lúc nào cũng làm việc trong lần thử đầu tiên nhưng cuối cùng cũng sẽ hoạt động.
  • Sử dụng lệnh đặt lại cùng lúc với chi tiết bên dưới.
  • Đôi khi số thập phân 8 chữ số khó thực hiện hơn. Nếu bạn có thể sử dụng ít chữ số hơn để thử gần, hãy tinh chỉnh nó.

Cách tính giá trung bình.

Đây chỉ là một mức trung bình rất đơn giản. Thêm tổng chi phí của tất cả số tiền mà bạn sở hữu bao gồm cả phí và chia cho số tiền mà bạn sở hữu.

Tổng chi phí + phí
------------------ = Giá mua trung bình
Số tiền xu

Logic trung bình mới sẽ lưu trữ giá trung bình dữ liệu trong tệp ProfitTrailerData.json.


reset_stored_average

Bot có thể tính giá mua trung bình cho bạn dựa trên lịch sử giao dịch trao đổi của bạn. Nếu bạn buộc tính toán và giá vẫn không thể tính được, hãy sử dụng tùy chọn ở trên để đặt purchase_price.

XXX_reset_stored_average = true

Lưu ý: Nó đã được quan sát thấy rằng chạy cả hai lệnh này với nhau cùng một lúc hoạt động tốt hơn một tại một thời điểm:

XXX_reset_stored_average = true
XXX_bought_price = 0.1234

Sử dụng ví dụ:

  • vn/hotconfig.1526442495.txt.gz
  • Last modified: 11 months ago
  • by mightaswell