Hướng dẫn cơ bản

Sở hữu Profit Trailer với 3 bước đơn giản.


1. Tạo một tài khoản trên sàn giao dịch, tạo API keys của bạn

Tạo một tài khoản của 1 trong 3 sàn giao dịch được hỗ trợ sau:

 • Binance 0.05% phí (Hiện tại có mức phí thấp nhất nếu bạn mua Binance Coin (BNB) để thanh toán phí và cũng là cách đơn giản nhất để tạo tài khoản)
 • Bittrex 0.25% phí
 • Poloniex 0.25% phí

- Tạo và xác nhận tài khoản của bạn sau đó cài đặt bảo vệ hai lớp (2FA - Google Authenticator)

 • Chuyển đến phần cài đặt / API keys.
 • Tạo HAI API keys với những tùy chọn được bật, ngoại trừ “withdraw” (rút tiền). Với mỗi API key sẽ đều có API SECRET.
  • Bạn có thể đặt tên 1 cái là “default” còn một cái là “trading” để bạn có thể dễ dàng theo dõi và phân biệt chúng. Nhưng những cái tên này không quan trọng.
  • CHÚ Ý: Trên sàn Bittrex và Binance, hãy tạo bản sao các khóa bí mật (API SECRET) của bạn vì chúng sẽ bị ẩn đi vĩnh viễn.
 • Các API keys này cần được điền vào file application.properties của bạn khi bạn chuyển sang bước 4.

2. Mua bản quyền sử dụng ProfitTrailer

3. Xác thực bản quyền trên Discord

Một khi giấy phép ProfitTrailer được gửi tới email , đi đến Discord và nói chuyện với trợ lý của ProfitTrailer để có quyền truy cập vào các kênh hỗ trợ


4. Hoàn thành cài đặt ban đầu

Dù bạn có chọn Dịch vụ VPS được cài đặt sẵn hoặc các dịch vụ VPS khác hay tự cài đặt ProfitTrailer, Bạn sẽ vẫn phải cái đặt và cấu hình trước khi bạn có thể chạy ProfitTrailer. Xem hướng dẫn bên dưới để có hướng dẫn cụ thể. Link hướng dẫn cho các hệ điều hành


5. Bắt đầu sử dụng

 • vn/instructions.txt
 • Last modified: 11 months ago
 • by mightaswell