This is an old revision of the document!


Xin lưu ý rằng hướng dẫn này nhằm giúp chạy ProfitTrailer trên Mac. Hiện có một video hướng dẫn. Hãy xem nó.


Bắt đầu với ProfitTrailer trên Mac

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn thiết lập bot ProfitTrailer trên máy Mac. Trước hết, nó phải được lưu ý, mà chạy bot 24/7 là không thể nếu bạn cho phép máy Mac của bạn để ngủ (sleep)hoặc đóng một máy tính xách tay như bot sẽ không chạy nữa. (Để vô hiệu hóa giấc ngủ tự động, xem tại đây: https://support.apple.com/kb/PH25222?locale=en_US) Bạn có thể muốn mua một VPS trước khi cài đặt nó trên một máy tính chuyên dụng.


1. Cài đặt Java JDK 8 (Java 9 sẽ không hoạt động)

Tải xuống và cài đặt Java 8. Đảm bảo rằng đó là JDK và không phải là phiên bản JRE:
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html


2. Tải xuống ProfitTrailer

Truy cập liên kết: https://github.com/taniman/profit-trailer/releases.
Tải xuống bản phát hành mới nhất.
Giải nén tệp lưu trữ bạn đã tải xuống ở đâu đó, ví dụ trên màn hình. Bạn có thể làm như vậy bằng cách nhấp đúp vào tệp lưu trữ đã tải xuống nếu nó chưa được trích xuất tự động. (Trong trường hợp đó bạn sẽ tìm thấy thư mục được trích xuất trong phần tải xuống của bạn)

Hãy chắc chắn rằng bạn sao chép / di chuyển nó vào máy tính của bạn trước khi tiến hành các bước tiếp theo.


3. Cấu hình ProfitTrailer

Thiết lập cài đặt bắt buộc trước khi cố chạy bot.

  • Hướng dẫn này không bao gồm định cấu hình cài đặt của bạn, vì vậy hãy kiểm tra các phần khác của wiki cho điều đó, trước khi bạn tiếp tục và chạy bot trên các cài đặt ngẫu nhiên, mà không biết chúng làm gì.

Vì vậy, hãy đảm bảo bạn cũng vào các sau trong khi cài đặt cấu hình:

Đảm bảo bạn sử dụng trình chỉnh sửa văn bản thích hợp để chỉnh sửa các tệp đó. Đó có thể là TextWrangler, SublimeText hoặc Brackets.

4. Chạy ProfitTrailer

Mở cửa sổ Terminal (Bạn có thể tìm thấy terminal trong ApplicationsUtilitiesTerminal)

NĐiều hướng đến thư mục nơi ProfitTrailer của bạn được đặt, bằng cách gõ cd theo sau là một khoảng trống và sau đó kéo biểu tượng thư mục nhỏ màu xanh từ thanh trên cùng của cửa sổ công cụ tìm của bạn, như thế này:

Thủ thuật kéo-thả sẽ điền vào đường dẫn đến thư mục ProfitTrailer của bạn, vì vậy bạn không cần phải tìm kiếm nó. Bây giờ nhấn ENTER để đi đến thư mục đó. Kết quả sẽ trông giống như sau:

Bây giờ bạn đã đặt thư mục ProfitTrailer-folder của mình trong Terminal, đã đến lúc chạy bot. Gõ lệnh sau và nhấn ENTER:

java -Djava.net.preferIPv4Stack=true -Dsun.stdout.encoding=UTF-8 -jar ProfitTrailer.jar -XX:​+UseConcMarkSweepGC -Xmx512m -Xms512m

Nếu bot báo cáo rằng nó không thể lưu tệp json do thiếu quyền hạn (permissions), bạn có thể thêm “sudo” vào đầu lệnh java như thế này (bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu khi bạn khởi động bot):

sudo java -Djava.net.preferIPv4Stack=true -Dsun.stdout.encoding=UTF-8 -jar ProfitTrailer.jar -XX:​+UseConcMarkSweepGC -Xmx512m -Xms512m

Nếu thành công, bạn sẽ thấy những điều sau xuất hiện trong cửa sổ terminal.

Để cửa sổ này mở - đó là bot! Nếu bạn đóng nó, bot sẽ dừng lại.

Bot ProfitTrailer của bạn hiện đã hoạt động. Chúc mừng!

Bây giờ hãy truy cập http://localhost:8081 8081 nếu nó không tự động mở. (điều chỉnh cổng nếu bạn đã sử dụng một cổng khác)

If you cannot reach your bot via webbrowser using localhost:8081, try using 127.0.0.1:8081 instead.

Khi bạn mở GUI lần đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu đặt mật khẩu. Bạn cũng cần phải nhập default_api_key để xác nhận bạn là chủ sở hữu.

Nếu thành công, bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập.

Cuối cùng, bạn sẽ thấy màn hình Config Load. Bạn có thể chọn một Cấu hình hiện có nếu nó tồn tại hoặc nhập tên duy nhất và tải các cài đặt từ trong thư mục khởi tạo.

5. Chạy qua tập lệnh bắt đầu (tùy chọn)

(Tùy chọn bổ sung để chạy PT dễ dàng hơn)

Chạy một trong các lệnh sau trong terminal khi đang ở trong thư mục PT như bạn đang ở bước 4:

Nếu nó chạy mà không sử dụng sudo:

echo “java -Djava.net.preferIPv4Stack=true -Dsun.stdout.encoding=UTF-8 -jar ProfitTrailer.jar -XX:​+UseConcMarkSweepGC -Xmx512m -Xms512m” > runpt.sh; chmod a+x runpt.sh

Nếu nó yêu cầu sudo để chạy:

echo “sudo java -Djava.net.preferIPv4Stack=true -Dsun.stdout.encoding=UTF-8 -jar ProfitTrailer.jar -XX:​+UseConcMarkSweepGC -Xmx512m -Xms512m” > runpt.sh; chmod a+x runpt.sh

Điều này sẽ viết lệnh khởi động vào tập tin runpt.sh và làm cho nó thực thi.

Sau đó bạn có thể chạy bot bằng cách sử dụng:

./runpt.sh

  • vn/mac_guide.1525661429.txt.gz
  • Last modified: 12 months ago
  • by mightaswell