ProfitTrailer không yêu cầu nhiều, nhưng nó yêu cầu bạn có thể gõ lệnh vào cửa sổ lệnh văn bản,di chuyển các tập tin xung quanh, tải xuống và chạy các chương trình mới trên máy tính, chỉnh sửa tệp trong trình soạn thảo văn bản cơ bản và thực hiện những việc khác không phải “graphical” (đồ họa).Nếu bạn là kiểu “Point and Click” (chọn điểm và nhấn), bạn có thể muốn tìm kiếm sự trợ giúp về cài đặt trước khi bạn vào cuộc phiêu lưu này.

Điều đó nói rằng, chúng tôi có một đội ngũ hỗ trợ tuyệt vời và có thể giúp bạn trong quá trình cài đặt và thiết lập nếu bạn kiên nhẫn và sẵn sàng để học một số kĩ năng mới. Yêu cầu Đối với bạn:

 • Biết tiện ích mở rộng tệp là gì và cách bật các tiện ích mở rộng này trong Windows.
 • Biết cách giải nén một tập tin và biết nơi các tập tin được giải nén.
 • Biết cách lưu lại file sau khi chỉnh sửa.
 • Biết được cửa sổ nhắc (terminal windows) hoặc dấu nhắc cmd là gì, và ít nhất có thể điều hướng đến một thư mục trong đó.
 • Biết cách chỉnh sửa các file có dạng *.properties và “#” (không phải là hashtag Twitter / facebook)
 • Biết rằng chạy trên Macbook Pro của bạn cũng giống như mua sắm thực phẩm với Lambo của bạn
 • Biết cách đọc và hiểu văn bản kĩ thuật.

Windows:

MacOS:

 • Bạn đã bao giờ sử dụng ứng dụng “Terminal“ trên máy của mình chưa ? Bạn có biết lệnh Unix là gì không ?
 • Nếu câu trả lời là có.Vui lòng tham khảo hướng dẫn dành cho Mac tại đây.

Linux:

Raspberry Pi:

 • Raspberry Pi 3 hoặc mới hơn
 • Trên 8GB MicroSD card

Đối với đường truyền mạng:

 • Trên 5 Mbps/giây
 • Trên 1TB/tháng. (ProfitTrailer có thể dùng 30Gb mỗi ngày)
 • vn/minimal_requirements.txt
 • Last modified: 11 months ago
 • by mightaswell