Thiết lập thông báo để ProfitTrailer có thể gửi thông tin cập nhật giao dịch

Discord

1. Trong Discord, tạo máy chủ của riêng bạn bằng cách nhấp vào nút + trong menu máy chủ ở bên trái. Discord đã xuất bản hướng dẫn riêng của họ tại đây!

2. Tạo một kênh văn bản bằng cách nhấp chuột phải vào biểu tượng máy chủ của bạn và chọn “Create Channel”.

3. Tạo bot Discord. Có một hướng dẫn tuyệt vời tại đây!

4. Thêm bot vào máy chủ của bạn

5. Thiết lập cấu hình Discord trong application.properties .

discord.bot_token_1 = your bot token (eg: H64Fgytwfh764.ig$749266502F23yvsEhhjJH )
discord.chat_1 = the channel name (eg: steves-pt-bot or bot-messages)

6. Cài đặt cấu hình còn lại Discord settings trong application.properties.

Ghi chú:

 1. Tùy thuộc vào vai trò và quyền trên máy chủ của bạn, bạn cần đảm bảo bot có các đặc quyền thích hợp để ghép nối trong kênh.
 2. Bạn sẽ không nhận được bất kỳ tin nhắn nào khi thử nghiệm.
 3. mật khẩu là bắt buộc để sử dụng thông báo.


Telegram

1. Trong Telegram, gửi tin nhắn riêng đến @BotFather (KHÔNG nhầm lẫn với kênh TheBotFather)

 • Khi đã nhập “/​newbot” để tạo bot. Trả lời các câu hỏi bằng cách gõ câu trả lời và nhấn enter.
 • Bạn sẽ nhận được một tin nhắn chứa mã thông báo bot của bạn.

2. Bắt đầu trò chuyện với tên bot của bạn (ví dụ ​@MyTPBot) và nhấn nút bắt đầu

3. Bắt đầu một cuộc trò chuyện khác với https://t.me/MyTelegramID_bot.

 • Nếu cách này không hiệu quả, hãy thử trò chuyện với https://​telegram.me/​id_chatbot
 • hoặc dán @id_chatbot vào một cuộc trò chuyện điện tín và bấm vào nó. Nó sẽ mở bot trò chuyện id trong một cuộc trò chuyện mới.
 • hoặc gửi tin nhắn tới: @userinfobot với nội dung: /start
 • Cuối cùng, đây là một liên kết đến một trang https://ebotstore.de/bot/mytelegramidbot-telegram với một vài cuộc trò chuyện ID khác cho điện tín mà bạn có thể nhấp vào nếu ở trên không nhận được phản hồi hợp lệ.

4. Định cấu hình cài đặt Telegram trong application.properties:

telegram.bot_token_1 = your bot token (eg: 125634789:AdGsJXvOnWxasdtasrfanmvlQQfb-a2g)
telegram.chat_1 = your chat ID (eg: 1234567890 or -1234567890 for groups)

5. Truy cập http://localhost:8081/settings/telegramTestMessage để kiểm tra cài đặt điện tín của bạn. Bạn sẽ nhận được một tin nhắn nếu thiết lập là chính xác.

6. Cài đặt cấu hình Telegram còn lại trong application.properties.

GHI CHÚ:

 1. mật khẩu là bắt buộc để sử dụng thông báo.
 2. Bạn sẽ không nhận được bất kỳ tin nhắn nào khi thử nghiệm.
 3. Đối với trò chuyện nhóm, mờihttps://​telegram.me/​myidbot vào nhóm hiện có và nhập /getgroupid@myidbot (bao gồm ký hiệu '-' khi thêm nó vào application.properties
 4. Hãy nhớ nhấp vào “Start” ở cuối trang khi bạn bắt đầu cuộc trò chuyện mới.
 • vn/notification_setup.txt
 • Last modified: 11 months ago
 • by mightaswell