This is an old revision of the document!


ProfitTrailer PRO

Nhóm ProfitTrailer không ngừng tìm cách để cải thiện sản phẩm. Một số tính năng mới được dành riêng cho người dùng PRO sử dụng.

Các tính năng sau có trong phiên bản PRO và vượt ra ngoài bot giao dịch ProfitTrailer thực sự tuyệt vời.

PTNotifications

PTNotifications hiện là một addon bên ngoài nhưng sẽ sớm được tích hợp vào cài đặt ProfitTrailer bình thường.

Để biết thông tin cài đặt và tải xuống, vui lòng tham khảo PTN Github: https://github.com/Roy4lz/ptnotifications

PTTracker

PTTracker hiện là một addon bên ngoài nhưng sẽ sớm được tích hợp vào cài đặt ProfitTrailer bình thường.

Để biết thông tin cài đặt và tải xuống, vui lòng tham khảo PTT Github: https://github.com/bTayFla/PtTracker

Giảm giá (Sắp ra mắt)

Với tư cách là một PRO, chúng tôi biết bạn đang nỗ lực để tối đa hóa trải nghiệm ProfitTrailer của bạn. Tất cả người dùng PRO đều có thể hưởng lợi từ tỷ lệ chiết khấu trên các vị trí khóa API bổ sung cho giấy phép của họ.

  • vn/pro_features.1525660024.txt.gz
  • Last modified: 12 months ago
  • by mightaswell