Hướng dẫn nâng cấp

Nếu bạn nâng cấp lên phiên bản 2 lần đầu tiên vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau 1.x to 2.0 Upgrade Instructions.

Nếu bạn nâng cấp từ phiên bản 1 lên phiên bản 1 mới hơn hoặc từ phiên bản 2 lên phiên bản 2 mới hơn, Hãy thực hiện các bước dưới đây.


Khi nâng cấp, thực hiện theo vài bước sau:

  1. Dừng bot bằng cách truy cập vào http://localhost:8081/stop, nhấn vào nút Stop ProfitTrailer trên trình duyệt web hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl + C (hệ điều hành Windows, Linux, MacOS) trong CMD để chấm dứt quá trình một cách an toàn.
  2. Tạo bản sao lưu của phiên bản đã được cài đặt (sao lưu cả folder).
  3. Tải xuống phiên bản mới nhất của ProfitTrailer.
  4. Kiểm tra các thông báo thay đổi và Thay đổi mới nhất (đặc biệt là tất cả thông báo thay đổi giữa phiên bản của bạn và phiên bản mới nhất bạn vừa tải xuống). Như vậy bạn có thể biết được có cài đặt nào mới được thêm vào hay đổi tên không. Tùy thuộc vào điều này, bạn sẽ biết mình có phải thay đổi các thiết lập file của hay không.
  5. Thay thế ProfitTrailer.jar trong thư mục ProfitTrailer đã được cài đặt bằng file mới nhất mà bạn vừa tải xuống từ phiên bản mới nhất.
  • vn/upgrade_instructions.txt
  • Last modified: 11 months ago
  • by mightaswell