Hướng dẫn này sẽ giúp bạn chạy ProfitTrailer trên Windows.

Hiện có một video hướng dẫn. Hãy xem nó.

Nội dung

Bắt đầu với ProfitTrailer trên Windows

Trước hết, lưu ý rằng chạy bot 24/7 là không thể nếu bạn cho phép máy tính của bạn ngủ ( chế độ sleep ) hoặc đóng máy tính xách tay vì bot sẽ không chạy nữa. Bạn có thể cân nhắc sử dụng VPS trước khi cài đặt nó trên một máy tính chuyên dụng.


1. Cài đặt Java 8

Tải xuống và cài đặt Java 8:

Truy cập https://java.com/en/download/ sẽ tự động phát hiện phiên bản mới nhất cho hệ điều hành của bạn.

Hoặc bạn có thể chọn từ http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html


2. Tải xuống ProfitTrailer

Truy cập liên kết: https://github.com/taniman/profit-trailer/releases.
Tải xuống bản phát hành mới nhất.
Nhấp chuột phải vào zip và chọn Extract All.

Chọn một vị trí để trích xuất, ví dụ trên màn hình nền.

Kích đúp vào thư mục ProfitTrailer để mở nó. Lưu ý cách biểu tượng thư mục trông khác khi biểu tượng được trích xuất chính xác.

Bạn có thể thấy hữu ích khi hiển thị tiện ích tệp của windows.


3. Tải xuống Notepad++

Bây giờ các tệp của chúng tôi được tải xuống và trích xuất, chúng tôi cần biết cách mở chúng. Chúng tôi cần tải xuống và cài đặt Notepad ++ (KHÔNG phải Word, wordpad, notepad, v.v. - chúng sẽ chèn các ký tự không chính xác vào tệp của bạn).

Chỉ cần chọn tất cả các tùy chọn mặc định khi cài đặt.


4. Cấu hình ProfitTrailer

Hầu hết người dùng chỉ cần mở tệp thuộc tính. Để làm như vậy lần đầu tiên, hãy nhấp chuột phải vào application.properties và mở bằng Notepad ++.

Nếu đây không phải là một tùy chọn (hoặc để vĩnh viễn làm cho tệp này mở trong notepad ++), hãy chọn Open with và chọn một ứng dụng khác.

Chọn More Apps và tích vào Always use this app to open .properties files.

Chọn Look for another App.

Thao tác này sẽ hiển thị cửa sổ khám phá tệp. Bạn cần điều hướng đến vị trí cài đặt của bạn cho Notepad ++.

Từ bây giờ, các tệp thuộc tính sẽ có biểu tượng notepad++ màu xanh lá cây và có thể được mở bằng cách nhấp đúp chuột trái.


5. Cài đặt bắt buộc

Bây giờ tiến hành thiết lập các thiết lập bắt buộc trước khi chạy bot.

  • Hướng dẫn này không bao gồm định cấu hình cài đặt của bạn, vì vậy hãy kiểm tra các phần khác của wiki cho điều đó, trước khi bạn tiếp tục và chạy bot trên các cài đặt ngẫu nhiên, mà không biết chúng làm gì.

6. Chạy ProfitTrailer

Kích đúp vào file Run-ProfitTrailer.cmd để khởi chạy bot.

File cmd thực hiện lệnh sau:

java -Djava.net.preferIPv4Stack=true -Dsun.stdout.encoding=UTF-8 -jar ProfitTrailer.jar -XX:+UseConcMarkSweepGC -Xmx512m -Xms512m
pause

Một cửa sổ CMD Prompt màu đen sẽ xuất hiện và bot đang khởi động. Để cửa sổ này mở - đó là bot! Nếu bạn đóng nó, bot sẽ dừng lại. Trong CMD Prompt bạn sẽ được nhắc nhở để hoàn thành phần còn lại của thiết lập bằng cách sử dụng giao diện Web. Thay vào đó, nếu bạn thấy bất kỳ lỗi nào, hãy tham khảo trang Common Errors.

Để cửa sổ này mở - đó là bot! Nếu bạn đóng nó, bot sẽ dừng lại.

Bot ProfitTrailer của bạn hiện đã hoạt động. Xin chúc mừng!

Bây giờ hãy truy cập http://localhost:8081 nếu nó không tự động mở. (điều chỉnh cổng nếu bạn đã sử dụng một cổng khác)

Khi bạn mở GUI lần đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu đặt mật khẩu. Bạn cũng cần phải nhập default_api_key để xác nhận bạn là chủ sở hữu.

Nếu thành công, bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập.

Cuối cùng, bạn sẽ thấy màn hình Config Load . Bạn có thể chọn một Cấu hình hiện có nếu nó tồn tại hoặc nhập tên duy nhất và tải các cài đặt từ trong thư mục khởi tạo.

  • vn/windows_guide.txt
  • Last modified: 11 months ago
  • by mightaswell